Tag: NDN họp đại hội

Doanh nghiệp

Nhà Đà Nẵng (NDN) hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường...

CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (Mã chứng khoán NDN - sàn HNX) vừa thông qua kế hoạch tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022.

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.