Tag: Honda Việt Nam

Thị trường

Doanh số bán ô tô tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019

Trong tháng 12/2020, doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô Việt Nam đạt 47.865 xe, tăng 31,6% so với tháng 11/2020 và tăng 45%...

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.