Tag: Hội đồng thẩm định

Thời sự

Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả...

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án...