Vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội chuẩn bị tích lũy cho tuổi già từ khi còn trẻ

(Banker.vn) Bảo hiểm Xã hội Việt Nam triển khai truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chuẩn bị tích lũy cho tuổi già từ khi còn trẻ.
Giữ vững tốc độ tăng trưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Tất cả các dịch vụ ngành cung cấp đều miễn phí

Theo Kế hoạch số 1524/KH-BHXH triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024 với chủ đề “Chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về mục đích, ý nghĩa “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2024; những thuận lợi, khó khăn khi nước ta đang trong thời kỳ già hóa dân số.

Vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội chuẩn bị tích lũy cho tuổi già từ khi còn trẻ

Đồng thời, phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể, hội các cấp; các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương… đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với người cao tuổi; truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chuẩn bị tích lũy cho tuổi già từ khi còn trẻ.

Phát huy vai trò của người cao tuổi trong việc truyền thông, vận động con cháu, cộng đồng dân cư cùng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Vận động các tổ chức, cá nhân chung tay chăm sóc, bảo vệ, phát huy vai trò của người cao tuổi, tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ người cao tuổi, đặc biệt là những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa.

Thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia về người cao tuổi (phấn đấu và duy trì 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh khi ốm đau, trong đó chú trọng người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa được ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương đóng hoặc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, người cao tuổi là người nghèo, cận nghèo và người cao tuổi là đồng bào dân tộc thiểu số…).

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế triển khai chính sách bảo hiểm y tế nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, người cao tuổi. Vận động các nguồn lực hỗ trợ, tài trợ để chung tay vì sức khỏe người cao tuổi bằng các hành động thiết thực như: Hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng) có hoàn cảnh khó khăn.

Bảo Thoa

Theo: Báo Công Thương