Tag: tính năng mở tài khoản số đẹp

Sản phẩm dịch vụ

ABBANK ra mắt tính năng mở tài khoản số đẹp, giảm đến 80%...

Kể từ ngày 18/6/2021, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) chính thức ra mắt tính năng lựa chọn tài khoản số đẹp ngay trên ứng dụng AB...