Tag: thử nghiệm thanh toán tiền điện tử

Quốc tế

Pháp, Singapore hoàn tất thử nghiệm thanh toán bằng tiền...

Cơ quan Tiền tệ Singapore và Ngân hàng Trung ương Pháp cho biết đã hoàn thành việc thử nghiệm hình thức xử lý giao dịch và thanh toán...

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.