Tag: Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng

Thời sự

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục thực hiện công tác nhân...

Hôm nay (29/1/2021), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục làm việc. Theo chương trình, Đại hội sẽ dành cả ngày...

Thời sự

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng...

Tại phiên khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng sáng 26/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện...

Thời sự

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII...

Sáng ngày 26/1/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai...

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.