Tag: Standard Chartered nhận giải thưởng nhận 2 giải thưởng danh giá từ The Asset

Hoạt động Ngân hàng

Standard Chartered nhận giải thưởng nhận 2 giải thưởng...

Ngày 28/6, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cho biết, vừa nhận giải thưởng Ngân hàng lưu ký trong nước tốt nhất và Ngân hàng...