Tag: CPH

Hoạt động Ngân hàng

Agribank và câu chuyện 14 năm chưa thể cổ phần hóa

Năm 2020, tổng tài sản của Agribank dẫn đầu hệ thống ngân hàng, đạt tới 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 56,5% so với năm 2016. Agribank có...