Tag: Mobile money sẽ được triển khai thí điểm trong hai năm

Hoạt động Ngân hàng

Mobile money sẽ được triển khai thí điểm trong hai năm

Hiện nay, NHNN đã nhận được đăng ký triển khai hoạt động mobile money của ba đơn vị, gồm: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội...