Tag: Kiều hối vẫn “chảy mạnh” bất chấp Covid-19

Hoạt động Ngân hàng

Kiều hối vẫn “chảy mạnh” bất chấp Covid-19

Dòng kiều hối tiếp tục chảy mạnh về nước trong những tháng đầu năm 2021 bất chấp dịch Covid-19.