Tag: Đã có tài liệu Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt

Công nghệ

Đã có tài liệu Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp...

Ngày 14/6/2021, lần đầu tiên tại Việt Nam, tài liệu Hướng dẫn Chuyển đổi số (CĐS) cho doanh nghiệp (DN) được công bố nhằm đưa ra các...

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.