Hà Nội ra quyết định mới xử lý tin nhắn rác, biển quảng cáo, rao vặt sai quy định

(Banker.vn) Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 30/QĐ-STTTT nhằm cụ thể hóa việc xử lý các cuộc gọi rác, các tin nhắn rác, các số điện thoại trong các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định.

Theo đó, quyết định này nêu rõ 5 bước về xử lý đối với các số điện thoại liên hệ trong các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định trên địa bàn thành phố. 

Điểm đáng chú ý của quyết định này là Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện, thị xã sẽ trực tiếp rà soát, thu thập thống kê số điện thoại liên hệ trong các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định hoặc tiếp nhận thông tin từ UBND các xã, phường, thị trấn…hoặc từ người dân về số điện thoại liên hệ trong các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định.

Sau đó, đơn vị thống kê sẽ thông báo chủ thuê bao của số điện thoại liên hệ trong các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định đến làm việc để làm rõ nội dung vi phạm.
 
Sau khi nhận được văn bản đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn sẽ thông thông báo tới chủ thuê bao và tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại liên hệ trong các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định…
 
Quyết định này cũng nêu rõ các bước trong xử lý, gồm: Tiếp nhận phản ánh về tin nhắn rác, cuộc gọi rác; phân loại và xử lý; nhắn tin thông báo đến chủ thuê bao; xử lý vi phạm; tạm ngừng cung cấp dịch vụ; khôi phục hoạt động đối với các số điện thoại (nếu có).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 28/1/2021; đồng thời thay thế Quyết định số 128/QĐ-STTTT ngày 19/5/2016 trước đó đã ban hành. 

Lan Chi

Theo Người làm báo (link gốc)

Theo: