Yêu cầu 14 địa phương kiểm tra vi phạm liên quan tới Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An

(Banker.vn) Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có văn bản yêu cầu 14 Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra các Tỉnh ủy, Thành ủy kiểm tra vi phạm liên quan Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An.

Bộ Chính trị chuẩn y Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Quyết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phòng, chống tham nhũng để tăng cường đại đoàn kết Thanh tra Chính phủ thanh tra việc phòng chống tham nhũng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 10/7, tại Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú cho biết, ngành kiểm tra Đảng đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú: Phòng, chống tham nhũng sai đến đâu kết luận đến đó
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ động tham mưu, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024 và tiếp tục tham mưu hoàn thiện các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng, các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao với khối lượng công việc lớn, chất lượng, hiệu quả không ngừng được nâng lên. Tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Theo ông Trần Cẩm Tú, nhìn lại kết quả kiểm tra, xử lý kỷ luật từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, nhất là 6 tháng đầu năm 2024, thấy rõ sự quyết tâm chính trị cao của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng với tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, bất kể người đó là ai, kể cả những việc tồn đọng phức tạp đã lâu nhưng vẫn được kiểm tra, kết luận và xử lý dứt điểm.

Những vụ việc mới phát sinh cũng đã được kiểm tra, xử lý kịp thời như các vụ việc phát sinh trong phòng chống dịch, vụ việc liên quan Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An, Vạn Thịnh Phát. Qua kiểm tra đã xử lý nhiều tổ chức đảng, đảng viên, trong đó có một số lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước. Việc kiểm tra, xử lý nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạch, đồng thời có tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả.

Cũng theo ông Trần Cẩm Tú, trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và nhiều Ủy ban Kiểm tra cấp dưới đã chủ động kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập theo nhiệm vụ được giao và dần đi vào nền nếp.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư về kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm
Toàn cảnh hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu toàn ngành tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn.

Phối hợp tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ do các Tiểu ban, Tổ giúp việc phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp giao, đặc biệt trong công tác thẩm định nhân sự, chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Toàn ngành đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, những lĩnh vực địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những nơi có nhiều vấn đề nổi cộm, gây bức xúc, dư luận quan tâm.

“Tập trung kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn là đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến nhân sự đại hội các cấp; khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì phải kịp thời kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh”, ông Trần Cẩm Tú cho biết.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu toàn ngành thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, nhất là các vụ việc, vụ án mới phát sinh vừa qua.

Theo ông Trần Cẩm Tú, thực hiện thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, vừa qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kiểm tra 6 tổ chức đảng ở các địa phương, đơn vị; có văn bản yêu cầu 14 Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra các Tỉnh ủy, Thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng ở các địa phương, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu liên quan Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An thực hiện.

“Các địa phương, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ này cần hết sức quan tâm, khẩn trương triển khai thực hiện và hàng tháng báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương. Tinh thần chỉ đạo là rất khẩn trương, nghiêm túc, chặt chẽ, thận trọng, sai đến đâu kết luận đến đó; đề nghị triển khai kết thúc trước tháng 10/2024”, ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra các Tỉnh uỷ, Thành ủy chủ động triển khai, xử lý kịp thời các vi phạm liên quan đến các vụ việc, vụ án do Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh theo dõi chỉ đạo.

Vân An

Theo: Báo Công Thương