VPS dẫn đầu môi giới cổ phiếu niêm yết

(Banker.vn) Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX vừa công bố về thị phần môi giới cổ phiếu – trái phiếu và phái sinh của các công ty chứng khoán trên HNX năm 2020.

Đối với thị trường cổ phiếu niêm yết, 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất quý IV chiếm 59,29% thị phần. Trong đó, 4 vị trí dẫn đầu là Chứng khoán VPS (12,05%); Chứng khoán SSI (7,72%); Chứng khoán VNDIRECT (6,89%); Chứng khoán SHS (5,57%)...

Tính chung cho năm 2020, đối với thị trường cổ phiếu niêm yết, 3 công ty có thị phần lớn nhất gồm Chứng khoán VPS với 8,94%; Chứng khoán SSI với 7,62% và Chứng khoán VNDIRECT với 7,11%.

Đối với thị trường cổ phiếu UPCoM, 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất quý IV chiếm 63,93% thị phần. Trong đó, 4 vị trí dẫn đầu là Chứng khoán VPS (11,03%); Chứng khoán VNDIRECT (8,66%); Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (7,57%); Chứng khoán SSI (6,88%); Chứng khoán Tân Việt (6,54%)....

Tính chung cả năm 2020, đối với thị trường cổ phiếu UPCoM, 3 công ty có thị phần lớn nhất gồm Chứng khoán VPS với 10,28%; Chứng khoán VNDIRECT với 9,53% và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI với 8,13% thị phần

 thị trường chứng khoán phái sinh, 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất quý IV chiếm 95,75% thị phần, trong đó VPS dẫn đầu, chiếm thị phần đến 56,01%. Vị trí thứ 2 là Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh với 11,31% và thứ 3 là Chứng khoán MB với 7,25%.

Tính chung cả năm 2020, ở thị trường chứng khoán phái sinh, có 3 công ty chứng khoán dẫn đầu với thị phần cách biệt là Chứng khoán VPS với 53,42%; Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh với 10,60% và Chứng khoán VNDIRECT với 8,74% thị phần.

Đối với thị trường trái phiếu chính phủ, quý IV nhóm có thị phần trên 10% gồm: Chứng khoán Bản Việt, VCBS, Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chứng khoán VPS.

Tính chung cả năm 2020 đối với thị trường trái phiếu chính phủ, nhóm có thị phần trên 10% gồm Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; VCSC; Chứng khoán Bản Việt và Chứng khoán VPS.

Hoàng Duy

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: