VNDirect: Sẽ phát hành hơn 220 triệu cổ phiếu để bổ sung nguồn vốn

(Banker.vn) Các cổ đông của Công ty chứng khoán VNDirect (mã HOSE VND) thông qua phương án phát hành hơn 220 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2021 hoặc đầu năm 2022 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

VNDirect: Sẽ phát hành hơn 220 triệu cổ phiếu để bổ sung nguồn vốn

Phát hành 220 triệu cổ phiếu để mở rộng năng lực hoạt động

Ngày 18/3, Công ty chứng khoán VNDirect đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Ngoài các nội dung về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021, Ban lãnh đạo công ty đã trình cổ đông phương án phát hành hơn 220 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1. Đợt chào bán dự kiến diễn ra trong năm 2021 hoặc đầu năm 2022 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định mức giá chào bán dựa trên nguyên tắc và căn cứ vào giá trị sổ sách của cổ phiếu theo Báo cáo tài chính năm 2020, giá trị thị trường của cổ phiếu trong 30 phiên gần nhất và giá chào bán không cao hơn 80% giá trị sổ sách.

Theo tờ trình, mục đích của việc phát hành cổ phiếu là để mở rộng năng lực cho khách hàng vay ký quỹ, năng lực kinh doanh nguồn trên thị trường vốn, năng lực bảo lãnh phát hành chứng khoán, năng lực phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm, bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của công ty. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 50%.

Nếu việc chào bán không phân phối hết, số tiền thu về không đạt như dự kiến, Hội đồng quản trị được ủy quyền để cân nhắc phương án bổ sung nguồn vốn qua việc vay ngân hàng hoặc vay các tổ chức, cá nhân khác.

Trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, Hội đồng quản trị lựa chọn cổ đông hoặc nhà đầu tư mua số cổ phần đó. Bên mua sẽ không phải thực hiện chào mua công khai nếu việc mua dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quy định.

VNDirect dự định sử dụng 40% số tiền thu được bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán; 20% để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá; 20% bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành, 20% bổ sung cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm. Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được luân chuyển linh động để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Sẽ chuyển cổ phiếu về lại HOSE khi hệ thống mới hoàn thành

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua nội dung chuyển giao dịch cổ phiếu VND từ sàn Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sang sàn Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Theo công ty, trong thời gian vừa qua, hoạt động giao dịch chứng khoán đang niêm yết trên HOSE liên tục xảy ra hiện tượng bị quá tải dẫn đến nghẽn lệnh, dừng hoạt động làm ảnh hưởng đến việc giao dịch trên thị trường. Hiện tượng đã diễn ra vài tháng và chưa có dấu hiệu sớm kết thúc nếu không có các giải pháp phù hợp, quyết liệt của các cơ quan quản lý liên quan.

Ngày 3/3/2021, UBCK Nhà nước đã có Công văn số 713/UBCK-PTTT thông báo và hướng dẫn HOSE, Sở HNX và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về các vấn đề liên quan đến tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp hiện đang giao dịch cổ phiếu ở HOSE chuyển sang giao dịch tại HNX theo thủ tục đơn giản, không cần phải xem xét lại hồ sơ theo quy trình niêm yết mới.

VNDirect cho rằng giải pháp này khả thi, việc chuyển cổ phiếu VND sang giao dịch tại HNX cũng không dẫn đến làm giảm tiêu chuẩn niêm yết đối với cổ phiếu VND. VNDirect chỉ chuyển cổ phiếu sang giao dịch trên HNX không phải là chuyển niêm yết cổ phiếu từ HOSE sang HNX. Khi hệ thống giao dịch mới của HOSE được hoàn thành thì VNDirect sẽ chuyển lại cổ phiếu sang giao dịch tại HOSE.

Tại Đại hội, ông Đỗ Ngọc Quỳnh, quyền Tổng Giám đốc VNDirect cho biết, việc chuyển tạm thời cổ phiếu VND từ HOSE sang giao dịch ở HNX trong giai đoạn này mang ý nghĩa bảo vệ quyền lợi của cổ đông và mang lại lợi ích chung cho toàn thị trường. Ông Quỳnh cho rằng, có thể các doanh nghiệp lớn khác tại Việt Nam cũng sẽ nhìn rõ và đồng ý với giải pháp tạm thời này nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông.

Được biết, năm 2020, VNDirect đạt doanh thu 2.127 tỷ đồng, tăng trưởng 39% so với năm 2019, hoàn thành 113% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 693 tỷ đồng, tăng 81% so với năm 2019 và hoàn thành 171% kế hoạch, trả cổ tức 5%. Năm 2021, VNDirect đưa ra kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 685 tỷ đồng tăng 28% so với năm 2020.

Trong năm 2020, VNDirect đã kiến thiết lại mô hình kinh doanh chia ra 5 mảng hoạt động chính: Dịch vụ chứng khoán, Dịch vụ đầu tư và quản lý tài sản, Dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB), Kinh doanh trên thị trường vốn và Đầu tư vốn chủ sở hữu.

Công ty chứng khoán này đã thu hút được lượng khách hàng cá nhân mở mới tài khoản trong năm 2020 đạt hơn 120.000 tài khoản, tăng trưởng trên 70% so với cả năm 2019 và chiếm 30% tổng số tài khoản mở mới của nhà đầu tư cá nhân trên toàn thị trường.

Bùi Trang

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính -Tiền tệ (link gốc)