VietinBank Securities (CTS) chốt trả cổ tức tỷ lệ 8%, cổ phiếu bật tăng trần

(BANKER.VN) Phiên giao dịch sáng 12/1/2022, cổ phiếu CTS của VietinBank Securities bật tăng trần lên 44.900 đồng/cp vói khối lượng giao dịch đột biến.

VietinBank Securities (CTS) chốt trả cổ tức tỷ lệ 8%, cổ phiếu bật tăng trần
Ông Vũ Đức Mạnh, Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT VietinBank Securities. (Ảnh: CTS)

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank Securities - Mã: CTS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 dưới hình thức trực tuyến. Trong cuộc họp, HĐQT công ty đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 8%.

Theo đó, việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chi trả cổ tức của năm 2018, năm 2019 và năm 2020. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của công ty dự kiến tăng từ 1.064 tỷ đồng lên 1.149,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, đại hội cũng đã thông qua việc thay đổi một số nhân sự chủ chốt. Cụ thể, HĐQT đã thông qua nghị quyết đã miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với bà Hà Thu Phương và bầu bổ sung ông Vũ Đức Mạnh, Tổng giám đốc công ty vào HĐQT.

Ông Vũ Đức Mạnh (sinh năm 1981 tại tỉnh Phú Thọ) là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Tổng hợp Oklahoma, Mỹ và là cử nhân Tài chính – Ngân hàng, Học Viện Ngân hàng.

Ông Mạnh đã có gần 20 năm công tác tại hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) và đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như: Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ VietinBank, Chủ tịch Công ty Quản lý Quỹ VietinBank, Trưởng phòng Thị trường vốn Ngân hàng VietinBank, Tổng giám đốc VietinBank Securities.

Bên cạnh đó, Đại hội miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Thế Hưng và bầu bổ sung 1 kiểm soát viên là bà Trần Thị Kim Oanh, hiện đang là Chuyên viên cao cấp, Phòng Kiểm tra Kiểm soát nội bộ - Khối quản lý rủi ro.

Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng 12/1/2022, cổ phiếu CTS của VietinBank Securities bật tăng trần lên 44.900 đồng/cp vói khối lượng giao dịch đột biến.

5136-cts
Cổ phiếu CTS đã tăng trần trong phiên sáng 12/1

Lưu Lâm

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam