Vietinbank công bố ngày ĐHĐCĐ thường niên 2023

(Banker.vn) Theo tin từ Sở giao dịch chứng khoán TP HCM ngày 16/2, HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank, HOSE: CTG) đã ban hành nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 vào 21/4/2023 theo hình thức trực tiếp.

Địa điểm tổ chức tại Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Vietinbank, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia đại hội là 10/3/2023.

Vietinbank công bố ngày ĐHĐCĐ thường niên 2023
Số dư nợ xấu của ngân hàng VietinBank năm 2022 tăng hơn 10% đạt 15.796 tỷ đồng

Các nội dung dự kiến bao gồm việc báo cáo của HĐQT, ban điều hành và ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023.

Cùng với đó là các tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024 và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022,…

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022, VietinBank đạt lợi nhuận trước thuế trong quý tăng trưởng hơn 45% so với cùng kỳ năm trước, mang về 5.349 tỷ đồng.

Phần lớn các mảng kinh doanh chính đều ghi nhận tăng trưởng tích cực trong quý cuối năm. Thu nhập lãi thuần tăng trưởng 23,6% đạt 12.847 tỷ đồng. Lãi thuần từ mảng dịch vụ tăng 53% mang về hơn 1.785 tỷ đồng; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 1.129 tỷ đồng gấp gần 2,5 lần cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó các mảng còn lại (chiếm tỷ trọng không lớn trong tổng thu nhập) như mua bán đầu tư kinh doanh chứng khoán, góp vốn mua cổ phần và các hoạt động kinh doanh khác lại ghi nhận sụt giảm hoặc lỗ.

Luỹ kế cả năm 2022, lợi nhuận trước thuế của VietinBank đạt 21.113 tỷ đồng, thấp nhất trong nhóm các Big4 đã công bố kết quả kinh doanh năm 2022 cho đến nay (Vietcombank, BIDV), tăng 20% so với năm trước.

Theo giải trình từ VietinBank, lãi thuần từ hoạt động khác của ngân hàng tăng đột biến trong năm chủ yếu do việc đẩy nhanh tiến độ xử lý, thu hồi nợ.

Trong năm 2022, ngân hàng tiếp tục tăng mạnh chi phí trích lập dự phòng rủi ro thêm 5.781 tỷ đồng, tăng 31,5% so với năm trước. Đây cũng có thể là nguồn "dự trữ" lợi nhuận cho các năm tiếp theo khi các khoản nợ xấu được thu hồi.

Tính đến hết năm 2022, tổng tài sản của VietinBank tăng 18,1% đạt 1,8 triệu tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 12,7% đạt hơn 1,27 triệu tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng 7,5% đạt gần 1,25 triệu tỷ đồng.

Số dư nợ xấu của ngân hàng VietinBank tăng hơn 10% đạt 15.796 tỷ đồng, tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu nội bảng (tỷ lệ nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5) lại giảm nhẹ từ 1,26% cuối năm trước về 1,24%.

Thiên Ân

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán