VIB tăng vốn điều lệ lên hơn 11.000 tỷ đồng

(Banker.vn) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có Quyết định số 23/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).

Theo Quyết định này, Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 95/GP-NHNN ngày 28/9/2018 do Thống đốc NHNN cấp cho VIB được sửa như sau: “Vốn điều lệ là 11.093.878.520.000 đồng (Mười một nghìn không trăm chín mươi ba tỷ tám trăm bảy mươi tám triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng)”.

NHNN yêu cầu VIB có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định số 23/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 95/GP-NHNN.

Đồng thời, Quyết định số 2119/QĐ-NHNN ngày 11/10/2019 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của VIB hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/1/2021.

Thanh Hải

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: