VIB lên kế hoạch phát hành 25.000 tỷ đồng giấy tờ có giá năm 2021

(Banker.vn) Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) mới đây đã ra Nghị quyết phê duyệt kế hoạch phát hành giấy tờ có giá trong năm 2021.

Theo đó, VIB đã đề xuất phát hành 25.000 tỷ đồng giấy tờ có giá và phương án phát hành trái phiếu trong năm 2021. Đồng thời, ủy quyền cho Tổng Giám đốc được quyền thực hiện tất cả các công việc liên quan trong quá trình phát hành giấy tờ có giá trị năm 2021.

Tính đến cuối năm 2020, VIB có gần 28.560 tỷ đồng giấy tờ có giá lưu hành trên thị trường, tăng hơn 11.400 tỷ (tương đương 66,5%) so với cùng kì 2019. Trong đó, giấy tờ có giá kỳ hạn từ 12 tháng đến 5 năm đạt hơn 26.000 tỷ đồng, chiếm 91%.

Trong năm 2020, HĐQT VIB cũng đã phê duyệt phương án phát hành 16.000 tỷ đồng giấy tờ có giá. Loại giấy tờ có giá là trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi, kỳ hạn tối đa 5 năm.

Được biết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VIB sẽ được tổ chức vào ngày 24/3 tới đây. Tại đại hội, ban lãnh đạo ngân hàng VIB sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 7.510 tỷ đồng, tăng 29,4% so với năm 2020. Quy mô tài sản dự kiến tăng lên trên 300.000 tỷ đồng, mức độ tăng trưởng là 25,5%.

Tổng dư nợ tín dụng (bao gồm cho vay khách hàng, trái phiếu doanh nghiệp và mua nợ) dự kiến đạt 224.800 tỷ đồng. Huy động vốn từ tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá kỳ vọng đạt 234.790 tỷ đồng trong năm nay.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh năm 2021, một nội dung quan trọng khác mà HĐQT VIB trình Đại hội là phương án tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, VIB đề xuất phương án tăng vốn dưới hình thức chia cổ phiếu thưởng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phói và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và tăng vốn bằng phát hành chào bán cổ phiếu.

Theo đó, VIB dự kiến dùng hơn 4.437 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ để tăng quy mô vốn lên tối đa là hơn 15.531 tỷ đồng, tương ứng số cổ phần tăng thêm là trên 443 triệu đơn vị.

Sau khi thực hiện tăng vốn bằng hình thức này, HĐQT đề xuất Đại hội phê duyệt phương án tăng vốn thông qua chào bán tối đa hơn 46,5 triệu cổ phiếu. Mức vốn điều lệ sau khi chào bán tối đa đạt hơn 15.997 tỷ đồng.

Số tiền huy động được dự kiến dùng 4.403 tỷ đồng để tăng cường cấp tín dụng, số còn lại để đầu tư tài sản thanh khoản, đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, sản phẩm, năng lực quản trị rủi ro, đầu tư nâng cấp mạng lưới chi nhánh.

Phương Thảo 

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam (link gốc)

Theo: