UNWTO mở đăng ký cho giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất”

(Banker.vn) Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) thông báo mở đăng ký cho giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất” lần thứ 3 tới các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam.
UNWTO sẽ hỗ trợ phát triển du lịch nông thôn Việt Nam UNWTO khuyến cáo khách du lịch hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch corona Giám đốc điều hành UNWTO: Việt Nam có tiềm năng to lớn để phát triển du lịch

Giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất” được tổ chức nhằm nâng cao vai trò của du lịch trong việc bảo vệ các làng quê vùng nông thôn, bao gồm cảnh quan, hệ thống tri thức, sự đa dạng sinh học và văn hóa, các hoạt động địa phương (nông, lâm, chăn nuôi, thủy sản và ẩm thực).

Những ngôi làng được lựa chọn nhận giải cần có sự nổi bật về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, đồng thời có các hành động đổi mới, cam kết phát triển du lịch phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

UNWTO mở đăng ký cho giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất”
Làng Thái Hải của Việt Nam

Năm 2023, mỗi nước thành viên của UNWTO được đề cử 8 làng du lịch nhận danh hiệu “Làng Du lịch tốt nhất”. Theo đó, các ứng viên đăng ký được đánh giá bởi Ban cố vấn độc lập dựa trên các bộ tiêu chí: Tài nguyên văn hóa và thiên nhiên; phát huy và bảo tồn tài nguyên văn hóa; kinh tế bền vững; xã hội bền vững; môi trường bền vững; phát triển và liên kết chuỗi giá trị du lịch; quản trị và ưu tiên du lịch; cơ sở hạ tầng và kết nối; sức khỏe, an toàn và an ninh.

Tổng cục Du lịch đã có văn bản gửi các Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin Truyền thông các tỉnh/thành phố nhằm phổ biến thông tin về việc Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) thông báo mở đăng ký cho giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất” lần thứ 3 tới các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam.

Theo đó, các Sở phổ biến thông tin và mời các làng du lịch trên địa bàn đăng ký tham gia giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất” của UNWTO. Hồ sơ ứng cử bằng tiếng Anh (theo các biểu mẫu, yêu cầu cụ thể kèm theo) được gửi về Tổng cục Du lịch trước ngày 30/5/2023 để tổng hợp, lựa chọn 8 ứng viên phù hợp nhất tham gia.

Trước đó, Giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất" lần thứ 2 được tổ chức năm 2022 đã trao giải cho 32 làng từ 22 quốc gia trên thế giới, trong đó có làng Thái Hải (Thái Nguyên) của Việt Nam.

Bảo Thoa

  Theo: Báo Công Thương
  Lãi suất ngân hàng. Cập nhật bởi TC.TTTCTT

  Ngân hàng nào lãi suất cao nhất ?

  Lãi suất 6 tháng cao nhất: -
  Lãi suất 12 tháng cao nhất: -
  Ngân hàng1 tháng6 tháng12 tháng