Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đã đạt 93,35% dân số

(Banker.vn) Đến nay, theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ở nước ta đã tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, đạt 93,35% dân số.
Bảo hiểm y tế có thể hoàn thành 93% độ bao phủ toàn dân tham gia Bao phủ bảo hiểm y tế tăng nhanh và phát triển bền vững

Bảo hiểm y tế đóng vai trò là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Theo đó, thời gian qua cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương đã vào cuộc mạnh mẽ thực hiện hiệu quả chính sách.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đã đạt 93,35% dân số
Hội nghị Trực tuyến Tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”. Ảnh: BHXH Việt Nam

Giữ vững tốc độ phát triển bảo hiểm y tế

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, đến nay, các tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, trong đó đồng chí chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Hệ thống Tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục được mở rộng, bố trí các điểm thu, nhân viên thu đến từng thôn, bản, tổ dân phố.

Là cơ quan tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, toàn ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã bám sát thực tiễn, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ động phối với các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời đưa ra những giải pháp đồng bộ, đúng hướng, quyết liệt.

Kết quả, số người tham gia bảo hiểm y tế năm sau luôn cao hơn năm trước, đặc biệt tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế tăng trưởng bền vững trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn, thách thức nhiều hơn là thuận lợi.

Cụ thể, năm 2008, toàn quốc có 39,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ đạt 46,1% dân số. Năm 2009, sau khi Chỉ thị 38 được ban hành, toàn quốc có trên 50 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (tăng trên 10 triệu người so với năm 2008), tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 58,2% dân số. Năm 2023 có trên 93,6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2008, thời điểm chưa có Chỉ thị số 38, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,35% dân số, vượt 0,15% so với Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ.

Đặc biệt, theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, kết quả phát triển người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình có sự tăng trưởng rất ấn tượng: từ 3,76 triệu người tham gia (năm 2009) tăng lên thành 24,89 triệu người (năm 2023), gấp 6,6 lần so với năm 2009.

Việc giữ vững tốc độ phát triển bảo hiểm y tế trong khi đời sống người dân còn khó khăn một lần nữa đã khẳng định sự kiên định, quyết liệt của toàn hệ thống chính trị nói chung và ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nói riêng trong việc thực hiện hiệu quả lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Đây vừa là nhiệm vụ chính trị vừa thể hiện trách nhiệm của Ngành trong đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh, hiện tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ở nước ta đã tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Đây không chỉ là minh chứng thể hiện sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân mà còn cho thấy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự nhận thức, hiểu biết của người dân, doanh nghiệp, người lao động về ý nghĩa, giá trị, lợi ích của chính sách bảo hiểm y tế và nghĩa vụ tuân thủ pháp luật bảo hiểm y tế đã nâng cao rõ rệt.

Phát huy cầu nối để lan tỏa chính sách

Để tạo nên kết quả tích cực đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho rằng, công tác truyền thông, tư vấn bảo hiểm y tế đóng vai trò quan trọng là cầu nối để lan tỏa chính sách bảo hiểm y tế đến với nhân dân.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tế đã tiệm cận toàn dân
Chính sách bảo hiểm y tế không chỉ gia tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế, tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân mà còn đảm bảo tốt quyền lợi bảo hiểm y tế. Ảnh: XC

Theo đó, “Công tác truyền thông phải luôn đi trước một bước” là quan điểm nhất quán của toàn ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam từ chỉ đạo, điều hành cho đến hành động. Ngày 24/8/2017, Ban Cán sự đảng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 96-NQ/BCS về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thông tin, truyền thông về chính sách pháp luật bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho hay, thời gian qua, công tác truyền thông chính sách bảo hiểm y tế đã được triển khai đồng bộ, tăng cường, đổi mới theo hướng chuyên nghiệp cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông ngày càng đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc thù từng nhóm chủ đề, đặc điểm văn hóa vùng miền, đảm bảo truyền tải thông tin tới người dân, người lao động dễ nghe, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Bên cạnh phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí cả Trung ương và địa phương đã tổ chức thành công trên 1000 hội nghị, hội thảo…, hơn 170.000 tin, bài, phóng sự…, phát hành hàng chục triệu ấn phẩm các loại, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam còn phát huy thế mạnh của truyền thông số, truyền thông hiện đại.

Với quan điểm xuyên suốt "Lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ", ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã luôn nỗ lực đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế. Trong đó, số lượt người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh tăng nhanh qua từng năm.

Cụ thể, từ năm 2009 đến năm 2023, bình quân lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế mỗi năm là trên 141 triệu lượt/năm (tăng 59,5% so với năm 2009), với tổng chi phí khám chữa bệnh bình quân 66,2 nghìn tỷ đồng/năm (tăng 330% so với năm 2009).

Ngoài ra, bên cạnh việc giải quyết, chi trả chế độ, chính sách bảo hiểm y tế đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam còn tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để tạo ra nhiều tiện ích, lợi ích cho người tham gia, thụ hưởng và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc phát hiện, phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Theo đó, toàn ngành đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cắt giảm từ 115 thủ tục (năm 2015) xuống còn 25 thủ tục; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ, như: tin học hóa hầu hết các thủ tục tham gia bảo hiểm y tế và cấp thẻ bảo hiểm y tế; triển khai giao dịch điện tử đối với các tổ chức và cá nhân; triển khai 100% dịch vụ công (DVC) mức độ 4 cho các thủ tục hành chính của ngành

Đặc biệt, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là một trong những đơn vị đi đầu trong triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số.

Bảo Thoa

Theo: Báo Công Thương