Từ tháng 7/2024: Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình, học sinh, sinh viên thay đổi ra sao?

(Banker.vn) Từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng. Do đó, mức đóng bảo hiểm y tế của hộ gia đình và học sinh, sinh viên có sự thay đổi.
Cách đóng, nộp bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình như thế nào? Mức đóng bảo hiểm y tế thay đổi như thế nào từ ngày 1/7/2023?

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, theo quy định hiện nay, người đầu tiên trong hộ gia đình sẽ đóng bảo hiểm y tế một tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở. Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất và từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Từ ngày 1/7/2024, mức đóng cụ thể là:

Từ tháng 7/2024: Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình, học sinh, sinh viên thay đổi ra sao?

Theo quy định hiện nay, học sinh - sinh viên thuộc nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng. Đồng thời, các em đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sẽ tham gia bảo hiểm y tế tại trường đang học, không tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Kể từ ngày 1/7/2024, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của học sinh - sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở (trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, còn lại học sinh - sinh viên tự đóng 70%).

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phụ huynh, học sinh - sinh viên có thể linh động lựa chọn đóng theo 4 phương thức gồm 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng một lần. Mức đóng cụ thể như sau:

Từ tháng 7/2024: Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình, học sinh, sinh viên thay đổi ra sao?

Bảo Thoa

Theo: Báo Công Thương