Từ ngày 31/3/2021, dừng phát hành thẻ từ

(Banker.vn) Ngày 31/12/2020, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 22/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Cụ thể, Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 27a như sau: Đến ngày 31/12/2021, 100% ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại Việt Nam của tổ chức thanh toán thẻ tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

Đồng thời, bổ sung khoản 4 Điều 27b như sau: Từ ngày 31/3/2021, các tổ chức phát hành thẻ thực hiện phát hành thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp phải tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa

Được biết, trước đó, Thông tư số 19 quy định thời hạn 100% ATM và thiết bị chấp nhận thẻ là ngày 31/12/2020. Thông tư số 22 gia hạn thời hạn này thêm 1 năm cho phù hợp với thực tế. Việc bổ sung thời hạn bắt buộc phải dừng phát hành thẻ từ sẽ thúc đẩy các ngân hàng hàng tích cực chuyển đổi sang thẻ chip.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16/2/2021, quy định về gia hạn lộ trình chuyển đổi sang thẻ chip có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Bùi Trang

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: