Từ ngày 22/4/2021, lãi suất cho vay nhà ở xã hội là 4,8%/năm

(BANKER.VN) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng vừa có quyết định về mức lãi suất cho vay nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định.

Từ ngày 22/4/2021, lãi suất cho vay nhà ở xã hội là 4,8%/năm

Theo đó, mức lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định đối với khách hàng vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại điểm a, đ khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/NĐ-CP ngày 1/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 4,8%/năm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/4/2021.

Theo Thị trường Tài chính Tiền tệ