Từ 1/7: 3 thay đổi quan trọng liên quan đến bảo hiểm y tế

(Banker.vn) Từ 1/7, liên quan đến sự điều chỉnh trong cải cách tiền lương nên có một số thay đổi quan trọng về chính sách bảo hiểm y tế.
4 bước thực hiện liên thông điện tử đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam: Chính sách thực sự đi vào cuộc sống

Thẻ bảo hiểm y tế được tích hợp vào thẻ căn cước

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, quy định tại Điều 22 Luật Căn cước, thông tin thẻ bảo hiểm y tế sẽ được tích hợp vào thẻ căn cước cấp từ ngày 1/7/2024 theo đề nghị của công dân.

Đối tượng nào sẽ được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế

Việc sử dụng thông tin đã được tích hợp vào thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.

Theo đó, khi tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế vào thẻ căn cước, người dân có thể dùng thẻ căn cước để khám, chữa bệnh và thực hiện các thủ tục về bảo hiểm tế.

Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình, học sinh - sinh viên

Từ ngày 1/7/2024, theo Điểm e, Khoản 1, Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình theo tháng như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Đối với học sinh, sinh viên mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở (ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%, học sinh sinh viên tự đóng 70%). Đối với học sinh, sinh viên mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở (ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%, học sinh sinh viên tự đóng 70%).

Bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế

Khoản 2 Điều 32 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực từ 1/7/2024 đã bổ sung người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Trong đó, Điều 23 Luật này nêu rõ, người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng tiền hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện theo mức do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Điều 24 Luật này hướng dẫn thêm, khi người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ đã tham bảo hiểm y tế và đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thì được chi trả chế độ từ quỹ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Người chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương thì được hỗ trợ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Từ 1/7: 3 thay đổi quan trọng liên quan đến bảo hiểm y tế

Bảo Thoa

Theo: Báo Công Thương