TPBank được cung ứng sản phẩm Phái sinh giá cả hàng hóa

(Banker.vn) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 275/QĐ-NHNN về việc bổ sung nội dung hoạt động tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).

Theo đó, Thống đốc chấp thuận bổ sung vào cuối điểm d Khoản 2 Điều 3 Giấy phép thành lập và hoạt động số 123/GP-NHNN ngày 5/5/2008 của Thống đốc NHNN cấp Ngân hàng TMCP Tiên Phong nội dung hoạt động “Cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa”.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 3 Điều 18b Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (đã được sửa đổi, bổ sung) đối với nội dung bổ sung nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 123/GP-NHNN ngày 5/5/2008 do Thống đốc NHNN cấp Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

PV

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)