Tổng cục Thuế tập trung hỗ trợ các địa phương hoàn thành kế hoạch thu ngân sách

(Banker.vn) Trong tháng 12/2020, ngành thuế còn phải thu trên 100.000 tỷ đồng. Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, đây là nhiệm vụ khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước 11 tháng do ngành thuế quản lý ước đạt 1.083.275 tỷ đồng, bằng 86,4% so với dự toán, bằng 95,9% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trong những tháng gần đây đang có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đạt dự toán là do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác thu ngân sách.

Ngành thuế đã thực hiện các giải pháp giãn, miễn, gia hạn nộp thuế giúp cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 nhưng các giải pháp này cũng đã tác động đến số thu ngân sách.

Từ 1/7/2020 triển khai Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân nên số thu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công đã giảm từ tháng 8/2020. Số thu từ tiền lương tiền công chỉ bằng khoảng 90 – 92% so với cùng kỳ năm 2019. Nguồn thu từ lệ phí trước bạ cũng giảm mạnh. Ước cả năm chỉ đạt trên 80% dự toán.

Với những tác động giảm thu từ chính sách và tình hình dịch bệnh phức tạp, thu NSNN do cơ quan thuế quản lý mặc dù không có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2019 song để có được kết quả đó là do cơ quan thuế các cấp đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu.

Trong đó 11 tháng đầu năm 2020, toàn ngành thuế đã thực hiện được 65.362 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và kiểm tra được 568.398 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra là 55.840 tỷ đồng, bằng 116,89% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh, kiểm tra là 15.871 tỷ đồng, bằng 121,85% so với cùng kỳ năm 2019; giảm khấu trừ là 1.692,9 tỷ đồng; giảm lỗ là 38.276 tỷ đồng, bằng 116,92% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số tiền thuế nộp vào NSNN là 8.495 tỷ đồng.

Về công tác quản lý nợ thuế trong 11 tháng đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã thu hồi được 25.520 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 17.482 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 8.038 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin; đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai hoàn thuế điện tử.

Tính đến ngày 19/11/2020 đã có 802.303 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,49% doanh nghiệp đang hoạt động. Tính từ đầu năm đến ngày 19/11 cơ quan thuế đã tiếp nhận gần 13 triệu hồ sơ khai thuế điện tử. Các doanh nghiệp đã thực hiện 2.909.587 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là 609.349 tỷ đồng và 30.834.853 USD.

Về hóa đơn điện tử, tính từ thời điểm triển khai tháng 9/2015 đến ngày 19/11/2020 đã có 255 doanh nghiệp đang tham gia thí điểm sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Từ ngày 1/1/2020 đến 19/11/2020 đã có 1.101.447 hóa đơn đã được cấp mã với tổng doanh thu trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 30.511 tỷ đồng, số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 2.694 tỷ đồng.

Trong tháng 12/2020, ngành thuế còn phải thu trên 100.000 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Để hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách, Tổng cục Thuế đã yêu cầu các đơn vị phải báo cáo kết quả thu ngân sách hàng ngày, hàng tuần để phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành thu của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các vụ, đơn vị chức năng tập trung hỗ trợ các Cục Thuế có số thu còn thấp, các địa phương có số nợ lớn.

Về cơ chế chính sách, trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục hoàn thiện và trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; phối hợp với Văn phòng Chính phủ sửa Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN; tiếp tục nghiên cứu các chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đang tập trung xây dựng và hoàn thiện chiến lược cải cách thuế đến năm 2030, qua đó tạo thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Hoàng Duy

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: