Tổng công ty Điện lực dầu khí: Lợi nhuận tăng nhờ khoản thu chênh lệch tỷ giá

(Banker.vn) Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam PV Power (mã Hose: POW) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.006,3 tỷ đồng, tăng 159% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, PVPower ghi nhận doanh thu đạt 7.914,2 tỷ đồng, bằng 86,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 1.006,3 tỷ đồng, tăng 158,9% so với quý IV/2019, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 13,9% cùng kỳ năm ngoái lên 21,8%.

Lũy kế năm 2020, PVPower ghi nhận doanh thu đạt 29.709,5 tỷ đồng, bằng 84% thực hiện trong năm 2019 và lợi nhuận sau thuế đạt 2.493,3 tỷ đồng, bằng 86,6% thực hiện trong năm 2019. Năm 2020, PVPower đặt kế hoạch lợi nhuận là 2.000 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã vượt 22% kế hoạch lợi nhuận năm.

PVPower thuyết minh lợi nhuận quý IV/2020 tăng 159% so với cùng kỳ do trong kỳ công ty mẹ ghi nhận khoản thu từ chênh lệch tỷ giá do thực hiện Hợp đồng mua bán điện Dự án Nhà máy điện Vũng Áng 1 trong năm 2016 và năm 2017.

Bên cạnh lợi nhuận khả quan, trong năm 2020 dòng tiền hoạt động kinh doanh chính tăng 59,5% so với năm 2019, tương ứng tăng thêm 2.951,3 tỷ đồng lên 7.908,3 tỷ đồng. Nhờ dòng tiền hoạt động kinh doanh mà trong năm tài chính PVPower đã trả bớt nợ vay và trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Tính tới ngày 31/12/2020, PVPower ghi nhận tổng tài sản giảm nhẹ 3,4% về còn 53.815,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 34.614,5 tỷ đồng, chiếm 64,3% tổng tài sản; tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 7.858,3 tỷ đồng, chiếm 14,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 7.126,3 tỷ đồng, chiếm 13,2% tổng tài sản.

So với đầu năm, PVPower đã giảm được tới 4.893 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và dài hạn về còn 12.623,8 tỷ đồng, chiếm 23,5% tổng nguồn vốn.

Hồi đầu tháng 1, HĐQT PVPower ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, PVPower sẽ chỉ còn nắm giữ tối thiểu 51% vốn điều lệ tại 4 đơn vị, bao gồm: Thuỷ điện Hủa Na (HNA); Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2); Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPS) và Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí.

Một số đơn vị có thể thành lập mới theo nhu cầu thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với đơn vị liên kết là Công ty TNHH Luang Prabang sẽ thực hiện cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ/cơ quan có thẩm quyền về dự án thủy điện Luang Prabang.

PVPower dự kiến thoái toàn bộ vốn (nếu chưa hoàn thành thoái vốn trong giai đoạn 2016 - 2020) đối với 8 đơn vị, bao gồm: CTCP Thuỷ điện Nậm Chiến, CTCP Năng lượng Sông Hồng; CTCP Phát triển Đô thị Dầu khí; CTCP Thuỷ điện Sông Tranh 3; CTCP EVN Quốc tế; CTCP Cơ điện Dầu khí; CTCP Điện Việt - Lào; CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí.

Phiên giao dịch ngày 2/2/2021, giá tham chiếu cổ phiếu POW là 11.500 đồng.

Bùi Trang

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: