Tìm hiểu về công ty quản lý quỹ, vai trò của công ty quản lý quỹ

(Banker.vn) Công ty quản lý quỹ là doanh nghiệp trung gian chuyên thực hiện việc quản lý các quỹ đầu tư. Đó là tổ chức chuyên tư vấn đầu tư hoặc quản lý tài sản do nhà đầu tư ủy thác, và nhận phí quản lý.

Công ty quản lý quỹ

Công ty quản lý quỹ là một mô hình được bắt đầu và xây dựng từ nước Mỹ, tại Việt Nam tổ chức này được thanh lập dựa theo luật chứng khoán để thực hiện các nhiệm vụ chính như: quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Công ty quản lý quỹ là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật chứng khoán để thực hiện các nghiệp vụ như quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán. Có thể hiểu cách khác công ty quản lý quỹ là một loại hình doanh nghiệp trung gian tài chính và chuyên thành lập và quản lý các quỹ đầu tư, phục vụ nhu cầu đầu tư trung gian và dài hạn của công chúng.

Tìm hiểu về công ty quản lý quỹ, vai trò của công ty quản lý quỹ

Đặc điểm công ty quản lý quỹ

Công ty quản lý quỹ được thành lập và hoạt động theo pháp luật chứng khoán. Công ty phải được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xác minh năng lực kinh doanh và cấp phép hoạt động.

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bằng nguồn vốn của các nhà đầu tư cùng góp vào quỹ. Ngoài ra, công ty cũng thực hiện quản lý danh mục đầu tư theo sự uỷ thác của nhà đầu tư riêng lẻ.

Vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ được quản lý tách biệt với tài sản ủy thác của khách hàng. Vì thế, tài sản ủy thác phải được lưu ký trước khi công ty quản lý quỹ có thể mang đi đầu tư.

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty quản lý quỹ đầu tư:

Theo Điều 75 Luật Chứng khoán 2019, điều kiện để công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được cấp phép thành lập và hoạt động, bao gồm:

“(1) Điều kiện về vốn bao gồm: việc góp vốn điều lệ vào công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải bằng Đồng Việt Nam; vốn điều lệ tối thiểu để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam theo quy định của Chính phủ.

(2) Điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn bao gồm:

– Cổ đông, thành viên góp vốn đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 74 của Luật này;

– Cổ đông, thành viên góp vốn là nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 77 của Luật này;

– Cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và người có liên quan của cổ đông, thành viên góp vốn đó (nếu có) không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của 01 công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán khác.

3) Điều kiện về cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn bao gồm:

– Có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn là tổ chức. Trường hợp công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu phải là ngân hàng thương mại hoặc doanh nghiệp bảo hiểm hoặc công ty chứng khoán hoặc tổ chức nước ngoài đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này;

– Tổng tỷ lệ vốn góp của các tổ chức tối thiểu là 65% vốn điều lệ, trong đó các tổ chức là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán sở hữu tối thiểu là 30% vốn điều lệ.

(4) Điều kiện về cơ sở vật chất bao gồm:

– Có trụ sở làm việc bảo đảm cho hoạt động kinh doanh chứng khoán;

– Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ phù hợp với quy trình nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh chứng khoán.

(5) Điều kiện về nhân sự bao gồm:

Có Tổng giám đốc (Giám đốc), tối thiểu 05 nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ và tối thiểu 01 nhân viên kiểm soát tuân thủ. Tổng giám đốc (Giám đốc) phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

– Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù hoặc bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật;

– Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm tại bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong các doanh nghiệp khác;

– Có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ hoặc chứng chỉ tương đương theo quy định của Chính phủ;

– Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Trường hợp có Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ thì phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b và d khoản này và có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ phụ trách.

(6) Dự thảo Điều lệ phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 80 của Luật này.

Những hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trước khi thực hiện:

Theo khoản 1 Điều 87 Luật Chứng khoán 2019, những hoạt động sau đây phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trước khi thực hiện, bao gồm:

+ Tạm ngừng hoạt động, trừ trường hợp tạm ngừng do nguyên nhân bất khả kháng;

+ Chào bán và niêm yết chứng khoán của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại nước ngoài;

+ Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

+ Thành lập, đóng cửa chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước và nước ngoài; thành lập công ty con tại nước ngoài; thay đổi nghiệp vụ kinh doanh tại chi nhánh; thành lập, đóng cửa phòng giao dịch;

+ Thay đổi tên, địa điểm chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch;

+ Thực hiện dịch vụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 86 của Luật này.”

Vai trò của công ty quản lý quỹ

Các công ty quản lý quỹ đóng vai trò là những tổ chức đầu tư chuyên nghiệp. Sự xuất hiện của công ty quản lý quỹ đã mang lại cơ hội đầu tư mới cho công chúng. Đồng thời, các công ty này cũng góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển bền vững.

Ngoài ra, các công ty quản lý quỹ có thể huy động vốn từ nhà đầu tư nước ngoài. Điều này tạo ra một kênh dẫn vốn đầu tư an toàn từ nước ngoài về Việt Nam. Công ty quản lý quỹ phát triển cũng hình thành xu hướng đầu tư chuyên nghiệp và gần với thế giới hơn.

Các công ty quản lý quỹ cũng hỗ trợ quản lý tài sản cho các tổ chức tài chính lớn. Nhờ thế các hoạt động trên thị trường tài chính, ngân hàng được chuyên nghiệp hóa. Nhiều công ty bảo hiểm, ngân hàng và chứng khoán đã chuyển các hoạt động đầu tư tài chính sang các công ty quản lý quỹ. Nguyên nhân là vì hoạt động quản lý quỹ giúp các công ty đầu tư bài bản hơn theo các mô hình hiện đại trên thế giới.

Tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong công ty cổ phần

Cổ đông là thành viên góp vốn đồng thời sở hữu cổ phần tương ứng với tỷ lệ vốn góp. Vậy cổ đông là gì? ...

Tìm hiểu về vốn ODA, ưu và nhược điểm của nguồn vốn ODA

Với mỗi quốc gia kém và đang phát triển hầu như sẽ có những khoản vay từ các quốc gia lớn hơn. Những khoản vay ...

Tìm hiểu về tổ chức FAO, vai trò của tổ chức FAO

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (tếng Anh: Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO) được thành lập ...

Phương Chi

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán