Tiếp tục giảm giá điện cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19

(BANKER.VN) Chính phủ thống nhất phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 (đợt 3) như đề xuất của Bộ Công Thương

Tiếp tục giảm giá điện cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19
Bộ Công Thương lần thứ 3 giảm giá điện hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngày 2/6, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 55/NQ-CP về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho các khách hàng sử dụng điện.

Căn cứ đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương ngày 27/5/2021 đề xuất hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 và trên cơ sở ý kiến các thành viên Chính phủ ngày 28/5/2021 của Văn phòng Chính phủ, Chính phủ quyết nghị: Thống nhất phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 (đợt 3) như đề xuất của Bộ Công Thương.  

Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách; chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất.

Nghị quyết 55/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/6/2021. Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Như vậy, đây là lần thứ 3 Chính phủ giảm giá điện, tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo đề xuất của Bộ Công Thương, việc giảm giá điện đợt 3 tập trung hỗ trợ giảm giá điện cho các cơ sở lưu trú du lịch; miễn giảm tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly tập trung, khám bệnh tập trung cho bệnh nhân nghi nhiễm hoặc đã nhiễm COVID-19 theo danh sách được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Năm 2020, Bộ Công Thương đã có 2 đợt hỗ trợ giảm giá tiền điện cho hầu hết khách hàng, mỗi đợt 3 tháng, với tổng số tiền lên tới 12.263 tỷ đồng.

Đợt 1 thực hiện từ tháng 4/2020 đến tháng 7/2020, hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khoảng 27 triệu khách hàng sử dụng điện với tổng số tiền giảm khoảng 9.300 tỷ đồng.

Đợt 2 từ tháng 10/2020 đến tháng 12/2020, hỗ trợ cho khoảng 25,4 triệu khách hàng sử dụng điện với tổng số tiền giảm gần 3.000 tỷ đồng. 

Minh Hoàng

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ