Thủ tướng chỉ đạo xử lý về thuế giá trị gia tăng đối với thư tín dụng

(BANKER.VN) Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về vấn đề thuế giá trị gia tăng đối với thư tín dụng.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý về thuế giá trị gia tăng đối với thư tín dụng

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu tiếp thu ý kiến các cơ quan tại cuộc họp ngày 16/12/2020, chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan liên quan để thống nhất xử lý theo thẩm quyền về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ thư tín dụng (bao gồm cho cả giai đoạn từ năm 2010 đến nay sau khi Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 được ban hành và Bộ Tài chính có văn bản số 11754/BCT-CST ngày 6/9/2010 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với các khoản thu dịch vụ cấp tín dụng, bảo lãnh); đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền.

NHNN khẩn trương nghiên cứu cách xác định các loại phí thu từ dịch vụ thư tín dụng là thu từ dịch vụ thanh toán hay thu từ dịch vụ cấp tín dụng để phối hợp với Bộ Tài chính xử lý vấn đề về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ thư tín dụng.

T.D

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)