Thủ tướng bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn

(Banker.vn) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Tất cả các dịch vụ ngành cung cấp đều miễn phí Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đề nghị giảm thủ tục phiền hà cho người bệnh bảo hiểm y tế

Theo đó, tại Quyết định số 606/QĐ-TTg ngày 8/7/2024, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Hùng Sơn giữ chức Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26/7/2024.

Thủ tướng bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn

Hiện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có 5 Phó Tổng giám đốc, gồm: Ông Trần Đình Liệu, ông Đào Việt Ánh, ông Nguyễn Đức Hoà, ông Chu Mạnh Sinh và ông Lê Hùng Sơn. Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là ông Nguyễn Thế Mạnh.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế; của Bộ Tài chính về chế độ tài chính đối với các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Bảo Thoa

Theo: Báo Công Thương