Thu ngân sách nhà nước 6 tháng tăng 15,7% so với cùng kỳ

(Banker.vn) 6 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách nhà nước tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi, chi ngân sách nhà nước lại giảm 0,1%.
Thu ngân sách nhà nước 4 tháng tăng 10,1% 5 tháng, thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 165.696 tỷ đồng

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách nhà nước tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước, chi ngân sách nhà nước giảm 0,1%, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Giao vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
6 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách nhà nước tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi, chi ngân sách nhà nước lại giảm 0,1%

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 6/2024 ước đạt 105,1 nghìn tỷ đồng, lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024 đạt 1.020,6 nghìn tỷ đồng, bằng 60% dự toán năm và tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa tháng 6/2024 đạt 83,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024 đạt gần 857 nghìn tỷ đồng, bằng 59,3% dự toán năm và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 6/2024 đạt 5 nghìn tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2024 đạt 29,7 nghìn tỷ đồng, bằng 64,5% dự toán năm và giảm 4,8%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 6/2024 đạt 17 nghìn tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2024 đạt 133,9 nghìn tỷ đồng, bằng 65,6% dự toán năm và tăng 6,9%.

Tổng chi ngân sách nhà nước tháng 6/2024 ước đạt 151,6 nghìn tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2024 đạt 803,6 nghìn tỷ đồng, bằng 37,9% dự toán năm và giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Chi thường xuyên đạt 551 nghìn tỷ đồng, bằng 43,7% dự toán năm và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển 196,7 nghìn tỷ đồng, bằng 29% dự toán năm và giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước; chi trả nợ lãi 55,5 nghìn tỷ đồng, bằng 49,7% dự toán năm và tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước.

Linh Đan

Theo: Báo Công Thương