Thống nhất trình Quốc hội về việc giảm thuế giá trị gia tăng

(Banker.vn) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định việc giảm thuế giá trị gia tăng theo Tờ trình của Chính phủ.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giảm thuế giá trị gia tăng Giảm thuế VAT 2% và câu chuyện kích cầu nền kinh tế Giảm thuế giá trị gia tăng không đồng nghĩa giảm thu ngân sách

Sáng 13/6/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (báo cáo Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng

Tại phiên thảo luận, đồng tình cao với tờ trình của Chính phủ và thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về giảm thuế giá trị gia tăng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng, nền kinh tế trong quá trình phục hồi, còn rất nhiều khó khăn. Vì vậy, việc tiếp tục thực hiện miễn, giảm thuế giá trị gia tăng tạo động lực để các đối tượng tiêu dùng có động lực để chi tiêu, duy trì được xu hướng phục hồi.

Đồng thời, việc giảm thuế sẽ giúp các đối tượng nộp thuế có động lực phát triển sản xuất, tăng thu cho những năm tới. Cùng với đó, giúp nền kinh tế duy trì sản xuất, tăng kích cầu tiêu dùng. Thời gian Chính phủ đề xuất chỉ là 6 tháng, không phải giảm dài hạn.

Cùng quan điểm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đồng tình với việc giảm thuế giá trị gia tăng 2% và đưa vào nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV. Bởi khi thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận và đều đồng ý kéo dài đến hết tháng 12/2024.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua điều chỉnh chương trình pháp lệnh năm 2024 và đã thống nhất bổ sung nội dung này vào chương trình Kỳ họp thứ 7 nên cơ sở pháp lý trình để trình Quốc hội tại kỳ họp này là có đầy đủ cơ sở để Quốc hội quyết.

“Nếu Quốc hội quyết định thì đây là lần thứ 3 Quốc hội quyết định kéo dài thời gian thực hiện chính sách này. Để đảm bảo chặt chẽ, nên bố trí 20 phút để cơ quan trình và cơ quan thẩm tra báo cáo nhưng không cần bố trí thảo luận vì khi Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội đã có nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận về vấn đề này” - ông Tùng cho hay.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, về thuế giá trị gia tăng, Bộ Chính trị đã đồng ý về mặt chủ trương, có văn bản kết luận của Bộ Chính trị. Do đó, giao Chính phủ có tờ trình tóm tắt, Ủy ban Tài Chính, Ngân sách có báo cáo thẩm tra, Tổng Thư ký có công văn đề nghị đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ. Sau đó, tổng hợp đưa vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 7.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho hay, Ủy ban Thường vụ thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định giảm thuế giá trị gia tăng theo tờ trình của Chính phủ. Đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến cơ quan thẩm tra để báo cáo bổ sung hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Ông Hải đề nghị, Chính phủ rút kinh nghiệm không trình Quốc hội các nội dung thuộc thẩm quyền Quốc hội trong kỳ họp không đúng quy định, phải điều chỉnh chương trình kỳ họp, các cơ quan của Quốc hội có rất ít thời gian để nghiên cứu thẩm tra. Các vấn đề quan trọng cần thiết phải kịp thời gửi hồ sơ, tờ trình cho Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đúng thời gian luật định.

Mặt khác, rút kinh nghiệm trong việc dự báo tình hình, phản ứng chính sách, không để xảy ra tình trạng một chính sách nhiều lần trình Quốc hội cho phép áp dụng, cho phép gia hạn áp dụng như giảm thuế giá trị gia tăng thời gian qua. Tổ chức thực hiện chính sách đảm bảo mục tiêu đề ra, không để xảy ra khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Chịu trách nhiệm điều hành, thực hiện nhiệm vụ thu không làm ảnh hưởng đến dự toán thu và bội chi ngân sách Nhà nước năm 2024 theo Nghị quyết của Quốc hội. Đảm bảo nguồn thu cho các nhiệm vụ chi đã được dự toán mà nhu cầu cấp bách phát sinh.

Ngoài ra, thực hiện đúng tiến độ việc chỉnh, sửa bổ sung các Luật thuế để thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng đáp ứng chiến lược cải cách thuế trong có thuế giá trị gia tăng. Đặc biệt, lưu ý quan điểm sửa đổi, bổ sung các Luật thuế phí theo nguyên tắc thị trường, phù hợp với thông lệ quốc tế gắn với cơ cấu lại nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế và áp dụng mức thuế suất hợp lý, định hướng tiến tới cơ bản áp dụng một mức thuế suất và thực hiện tăng thuế theo lộ trình.

Ông Hải cũng đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, dự thảo Nghị quyết gửi Quốc hội và các cơ quan thẩm tra. Ủy ban Tài chính, Ngân sách thẩm tra chính thức trong đó nêu rõ quan điểm, trình Quốc hội xem xét và thảo luận ở tổ để xem xét quyết định, đưa thành một mục trong Nghị quyết chung của kỳ họp.

Quỳnh Nga

Theo: Báo Công Thương