Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng làm việc trực tuyến với UBND tỉnh Bến Tre và UBND tỉnh Vĩnh Long

(Banker.vn) Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023, Quyết định số 853/QĐ-TTg 17/7/2023 và công văn số 268/TTg-QHĐP ngày 2/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai nhiệm vụ của các Thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương, ngày 15/5/2024 đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thành viên Chính phủ đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bến Tre và UBND tỉnh Vĩnh Long.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023, Quyết định số 853/QĐ-TTg 17/7/2023 và công văn số 268/TTg-QHĐP ngày 2/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai nhiệm vụ của các Thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương, ngày 15/5/2024 đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thành viên Chính phủ đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bến Tre và UBND tỉnh Vĩnh Long.


Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại buổi làm việc

Dự buổi làm việc tại điểm cầu trụ sở NHNN có đại diện các bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Xây dựng; Tài chính và đại diện một số đơn vị thuộc NHNN; Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre và điểm cầu tỉnh Vĩnh Long có đồng chí Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre, đồng chí Đặng Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long, đại diện các Sở, Ngành có liên quan và NHNN chi nhánh trên địa bàn hai tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre và đồng chí Đặng Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn hai tỉnh trong 4 tháng đầu năm 2024.

Báo cáo của UBND tỉnh Bến Tre và UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ, ngay từ đầu năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. Nội dung của Chương trình hành động bám sát các nhóm nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và phân công cụ thể đảm bảo các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực và toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra.

Đ/c Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre báo cáo tại buổi làm việc

Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 19/01/2024 thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2024 trên địa bàn. Mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch là cải thiện mạnh mẽ chất lượng môi trường kinh doanh để phù hợp với bối cảnh và xu thế phát triển, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; đẩy mạnh hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhất là những vấn đề tồn đọng, vướng mắc kéo dài nhiều năm nhằm củng cố niềm tin, tạo điểm tựa phục hồi và nâng cao sức chống chịu của doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo;…

Cùng với đó, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025, Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương,…

Với tinh thần chủ động, quyết liệt vào cuộc ngay từ đầu năm, UBND tỉnh tích cực tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực quản lý để phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Nhờ đó, kết quả đạt được 4 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến rõ rệt:

Tại tỉnh Bến tre: Trong 4 tháng đầu năm 2024, kinh tế của tỉnh đã có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I/2024 đạt 4,55%; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng 9,44%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 4,28%; kim ngạch xuất khẩu tăng 12,34% so với cùng kỳ; du lịch phục hồi tốt, lượng khách tăng 23,24% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư đạt khá; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 50% so với kế hoạch cả năm. Đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng được tập trung thực hiện, các công trình giao thông quan trọng của tỉnh tiếp tục được đầu tư và đẩy nhanh tiến độ.

Đ/c Đặng Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long báo cáo tại buổi làm việc

Tại tỉnh Vĩnh Long, Quý I/2024 tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 4,54% so với cùng kỳ năm 2023 (đứng thứ 8/13 vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, đứng thứ 44/63 tỉnh trên cả nước); trong đó, khu vực I (nông, lâm nghiệp, thủy sản) tăng 2,91%; khu vực II (công nghiệp - xây dựng) tăng 7,22% và khu vực III (dịch vụ) tăng 6,06%. Trong 04 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định. Các ngành nông, lâm, thủy sản; công nghiệp và xây dựng, dịch vụ tiếp tục có xu hướng phục hồi tích cực.

Tại buổi làm việc, đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Xây dựng; Tài chính và đại diện các Vụ, Cục của NHNN đã trao đổi một số vấn đề tỉnh quan tâm, tình hình xử lý những khó khăn vướng mắc và kiến nghị của tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long đã nêu ra tại cuộc họp tháng 2/2024. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: Thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, thủ tục đầu tư xây dựng, lập quy hoạch, tín dụng cho vay, hỗ trợ lãi suất, nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đ/c Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc NHNN,Thành viên Chính phủ cho rằng, qua ý kiến phát biểu của các đại biểu và tình hình tổng quan chung của các tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long trong thời gian qua cho thấy Lãnh đạo 2 tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các Sở, Ban, Ngành thực hiện nhiều giải pháp vượt qua khó khăn. Các số liệu tại các báo cáo cho thấy tình hình kinh tế - xã hội của Bến tre và Vình Long có nhiều chuyển biên tích cực so với cuối năm 2023 và so với cùng kỳ. Các bộ, ngành đã rất tích cực trong việc xử lý các khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Tuy nhiên, trong thời gian tới vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình trạng thiếu nước ngọt cục bộ, xâm nhập mặn tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân; Tăng trưởng dư nợ thấp so với cùng kỳ nguyên nhân do yếu tố thời vụ, sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn hạn chế; Công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh còn khó khăn do một số nhà đầu tư thiếu quyết tâm thực hiện, chưa đảm bảo về năng lực tài chính, trong quá trình thực hiện còn có tranh chấp, khiếu kiện...

Theo Thống đốc NHNN, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2024 (Bến Tre là 6,5%, Vĩnh Long là 6,5%), trong các tháng tới của năm 2024, các tỉnh cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chủ động có các giải pháp để khắc phục khó khăn, đặc biệt là những ảnh hưởng tiêu cực từ biến đổi khí hậu; quyết liệt thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, tập trung thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu); triển khai các giải pháp sản xuất kinh doanh thích ứng với biến đổi khí hậu,...; đồng thời, chủ động phối với hợp các Bộ ngành để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để tiếp tục thúc đẩy giải ngân đầu tư công các ự án trọng điểm.

Quang cảnh buổi làm việc tại điểm cầu trụ sở NHNN

Đánh giá về tình hình xử lý các kiến nghị của hai tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long từ khi triển khai Quyết định 435/QĐ-TTg đến nay, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết:

Đối với tỉnh Bến Tre: Tổng số kiến nghị trước đây tỉnh gửi đến Đoàn công tác là 46 kiến nghị. Trong đó: 28 kiến nghị đã xử lý (bao gồm các kiến nghị về tín dụng, chương trình hỗ trợ lãi suất, xác định giá đất giải phóng mặt bằng, quy trình/thủ tục đầu tư dự án ODA, dự án đô thị, nhà ở, kiến trúc đô thị do đã được quy định cụ thể tại các văn bản pháp luật, Luật Hợp tác xã (sửa đổi)…), về việc giao đất, cho thuê đất, có giải pháp tăng cường xúc tiến thương mại, khơi thông chuỗi sản xuất – tiêu thụ; liên quan đến sử dụng ứng dụng quản lý thuế; gia hạn Hiệp định vay; nguồn lực xây dựng nông thôn mới; chính sách tín dụng; Dự án cầu Rạch Miễu 2,....; 18 kiến nghị đã và đang tiếp tục xử lý bao gồm: quy định liên quan đến Luật đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Kiến trúc; xuất khẩu trái dừa và bưởi Bến Tre vào thị trường Trung Quốc, Mỹ; Dự án khí Hydro xanh, dự án điện gió; quy định tại các Thông tư của Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp; Khó khăn vướng mắc thuộc dự án Quản lý nước Bến Tre; Phát triển giáo dục nghề nghiệp tại vùng khó khăn; Chính sách kinh doanh theo chuỗi,…

Tại cuộc họp hôm nay, UBND tỉnh Bến Tre có 04 kiến nghị mới liên quan đến đất đai, quản lý tài nguyên, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với tỉnh Vĩnh Long: Tổng số kiến nghị trước đây tỉnh gửi đến Đoàn công tác là 15 kiến nghị. Trong đó: 08 kiến nghị đã xử lý (về thủ tục đầu tư, xây dựng; chính sách tín dụng, lãi suất; chính sách thuế, phí, lệ phí,...); 07 kiến nghị đã và đang tiếp tục xử lý (về hỗ trợ thị trường xuất khẩu hàng hóa, xúc tiến thương mại; phát triển nông nghiệp; xây dựng; ban hành nghị định, thông tư hướng dẫn luật; đất đai,...)

Tại cuộc họp hôm nay, UBND tỉnh Vĩnh Long có 01 kiến nghị mới liên quan đến tiêu chí xác định đối tượng “người lao động có thu nhập thấp”.

Các kiến nghị của các tỉnh tại buổi làm việc hôm nay cũng đã được NHNN, các Bộ, ngành giải đáp/trả lời địa phương. Đối với các kiến nghị chưa được trả lời tại cuộc họp, Đoàn công tác sẽ tiếp tục tổng hợp, gửi các Bộ, ngành có liên quan để xem xét, có văn bản trả lời các tỉnh.

Các đề xuất, kiến nghị của các tỉnh đã gửi đến Đoàn công tác, trên cơ sở Báo cáo của tỉnh, ý kiến của thành viên Đoàn công tác tại buổi làm việc này, Đoàn Công tác sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng chỉ đạo tại Công văn số 268/TTg-QHĐP ngày 02/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Thay mặt Đoàn Công tác của Chính phủ, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng hy vọng tỉnh Bến Tre và tỉnh Vĩnh Long phát huy những thành tựu đã đạt được; khắc phục các khó khăn để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và cả giai đoạn 2021-2025 như kế hoạch đề ra.

Theo sbv.gov.vn


Theo: Tạp chí Ngân hàng