Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng và 2 đồng chí lãnh đạo Ngân hàng trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

(Banker.vn) Kết quả kiểm phiếu công bố tối ngày 30/1/2021 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tối 30/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử.

Danh sách 200 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được công bố, bao gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.  

Danh sách 3 đồng chí lãnh đạo ngành Ngân hàng và các ngân hàng thương mại trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII gồm: 

  1. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  2. Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  3. Đồng chí Lê Đức Thọ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Sơ lược tiểu sử, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968, Thạc sỹ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị. Từ tháng 1/1991 – tháng 11/1993: Chuyên viên Vụ Quản lý ngoại hối, NHNN; Từ tháng 11/1993 – tháng 4/1995: Chuyên viên Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN; Từ tháng 4/1995 – tháng 4/2008: Phó Trưởng phòng/Trưởng phòng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN; Từ tháng 4/2008 – tháng 7/2011: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN; Từ tháng 8/2011 – tháng 01/2012: Phó Vụ trưởng, Phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN; Từ tháng 01/2012 – tháng 8/2014: Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN; Từ tháng 8/2014 – tháng 11/2020: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN (từ tháng 8/2014); Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương (từ tháng 8/2020); Ngày 12/11/2020 được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Thống đốc NHNN Việt Nam. Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tín nhiệm bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sơ lược tiểu sử, đồng chí Nghiêm Xuân Thành sinh năm 1969, Tiến sĩ kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị. Từ tháng 10/1988 - tháng 8/1994: Là cán bộ Ngân hàng Công thương Vĩnh Phúc (Phòng Kế toán, Phòng Kinh doanh ngoại hối); Từ tháng 9/1994 - tháng 5/1997: Trưởng phòng Kế toán Ngân hàng Công thương Phúc Yên - Vĩnh Phúc; Từ tháng 6/1997 - tháng 4/1999: Cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ và đào tạo Ngân hàng Công thương Việt Nam; Từ tháng 5/1999 - tháng 6/2002: Phó Chánh văn phòng - Thư ký Tổng Giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam; Từ tháng 7/2002 - tháng 10/2003: Trưởng Ban thư ký Hội đồng quản trị Ngân hàng Công Thương Việt Nam; Từ tháng 11/2003 - tháng 2/2006: Trưởng phòng Quản lý Rủi ro và Nợ có vấn đề Ngân hàng Công Thương Việt Nam; Từ tháng 3/2006 - tháng 7/2008: Trưởng phòng Quản lý Nợ có vấn đề Ngân hàng Công Thương Việt Nam; Từ tháng 8/2008 - tháng 10/2010: Giám đốc Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân; Từ tháng 10/2010 - tháng 1/2012: Giám đốc Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa; Từ tháng 1/2012 - tháng 6/2012: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Công Thương Việt Nam; Từ tháng 6/2012 - tháng 7/2013: Chánh Văn phòng - Ngân hàng Nhà nước; Ngày 29/7/2013, Vietcombank chính thức công bố quyết định về việc bổ nhiệm đồng chí Nghiêm Xuân Thành - thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức Tổng giám đốc; Tháng 11/2014 đến nay, đồng chí Nghiêm Xuân Thành đã hai nhiệm kỳ được bầu và đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Vietcombank.

Sơ lược tiểu sử, đồng chí Lê Đức Thọ sinh năm 1970, Tiến sỹ Quản lý kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị. Từ tháng 1/1993 - 3/1995: Cán bộ Phòng Thông tin điện toán Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phú; từ tháng 4/1995 - tháng 8/1996: Cán bộ Phòng Tín dụng Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phú; Từ tháng 9/1996 -  tháng 12/1996: Tổ trưởng Tổ thẩm định thuộc Phòng Kinh doanh Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phú; Từ tháng 1/1997 - tháng 4/2002: Phó Trưởng Phòng Kinh doanh Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ; Từ tháng 5/2002 - tháng 5/2003: Cán bộ Phòng Tín dụng Trung, dài hạn và Quản lý Dự án Ngân hàng Công Thương Việt Nam; Từ tháng 6/2003 - tháng 10/2003: Phó Trưởng phòng Cân đối Tổng hợp Ngân hàng Công Thương Việt Nam; Từ tháng 11/2003 - tháng 2/2006: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp và Đầu tư Ngân hàng Công Thương Việt Nam; Từ tháng 3/2006 - tháng 3/2010: Trưởng Phòng Đầu tư Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; Từ tháng 4/2010 - tháng 8/2013: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; Từ tháng 8/2013 - tháng 4/2014: Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Từ tháng 4/2014 - tháng 10/2018: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; Từ ngày 31/10/2018 - Nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

PV

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: