Thêm nhiều doanh nghiệp và cá nhân bị UBCKNN xử phạt tuần qua

(BANKER.VN) Tuần làm việc vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã công bố hàng loạt quyết định xử phạt các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Thêm nhiều doanh nghiệp và cá nhân bị UBCKNN xử phạt tuần qua
Thêm nhiều doanh nghiệp và cá nhân bị UBCKNN xử phạt tuần qua. (Ảnh minh họa)

Chứng khoán Quốc tế Việt Nam bị phạt nặng do thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khi chưa được cấp phép

Ngày 01/12/2021, UBCKNN ban hành Quyết định số 819/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 03, 59 Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) số tiền 250 triệu đồng.

Nguyên nhân do Chứng khoán Quốc tế Việt Nam đã thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khi chưa được UBCKNN cấp giấy phép. Cụ thể, trong năm 2021, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam đã cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; cung cấp dịch vụ đại lý lưu ký, chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ khi chưa được UBCKNN cấp phép nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.

Không báo cáo giao dịch cổ phiếu SCR, Tập đoàn Hoành Sơn bị phạt 110 triệu đồng

Ngày 30/11/2021, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 810/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Tập đoàn Hoành Sơn (Tổ dân phố Thuận Minh, phường Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) số tiền 110 triệu đồng.

Nguyên nhân do Tập đoàn Hoành Sơn không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, CTCP Tập đoàn Hoành Sơn là tổ chức có liên quan với ông Phạm Hoành Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Cao su Sao Vàng (Mã: SRC) đã thực hiện mua 6.886.150 cổ phiếu SRC từ 30/6/2020 đến ngày 02/7/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu.

Công bố thông tin sai lệch, Khoáng sản Á Cường (ACM) bị phạt 70 triệu đồng

Ngày 01/12/2021, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 413/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (Mã: ACM) số tiền 70 triệu đồng.

Nguyên nhân do ACM công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, Công ty công bố Báo cáo tài chính quý 4/2018 (phát hành ngày 23/01/2019) có thông tin sai lệch so với Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán (phát hành ngày 04/4/2019) về các chỉ tiêu: Dự phòng các khoản phải thu khó đòi, Chi phí quản lý doanh nghiệp và Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Áp dụng biện pháp “Buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch” theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Mua “chui” cổ phiếu HBS, một nhà đầu tư bị phạt 125 triệu đồng

Ngày 29/11/2021, UBCKNN ban hành Quyết định số 809/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Ngọc Quân (Địa chỉ: P306 E9 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội) số tiền 125 triệu đồng.

Nguyên nhân do cá nhân này không đăng ký chào mua công khai theo quy định của pháp luật. Cụ thể, Ngày 16/7/2018, ông Phạm Ngọc Quân đã mua 8.642.000 cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình (Mã: HBS), làm tăng số lượng cổ phiếu từ 0 cổ phiếu lên 8.642.000 cổ phiếu (tương đương tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 26,19%) nhưng không thực hiện chào mua công khai theo quy định).

Ngày 25/7/2018, ông Phạm Ngọc Quân đã bán 642.000 cổ phiếu HBS, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống 8.000.010 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ: 24,24%).

Công bố thông tin không đúng thời hạn, CTCP Vật tư –TKV bị phạt 70 triệu

Ngày 29/11/2021, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 399/QĐ-XPVPHC đối với Công ty cổ phần Vật tư -TKV (địa chỉ: Tổ 1, Khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) số tiền 70 triệu đồng.

Nguyên nhân do doanh nghiệp công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty cổ phần Vật tư -TKV công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu sau: thông tin về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 19/11/2019; Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2019 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm 2018; thông báo ngày 15/4/2020 về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 và công văn gia hạn gửi Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh; BCTC quý 1/2020; tài liệu ĐHĐCĐ họp thường niên năm 2020; Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 04/5/2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty ban hành ngày 04/5/2020; từ nhiệm ông Trần Minh Nghĩa - ủy viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/11/2020, bổ nhiệm ông Phạm Văn Hiền – Phó giám đốc Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả tham gia thành viên HĐQT kể từ ngày 01/11/2020, bổ nhiệm ông Tạ Quang Tuấn – Giám đốc Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư –TKV từ ngày 01/11/2020 theo Nghị quyết số 24/20/NQ-HĐQT-MTS ngày 31/10/2020; Nghị quyết HĐQT số 04/2021 về việc thông qua chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và bổ nhiệm ông Hoàng Kiên, phụ trách quản lý công ty; thông tin về việc tạm hoãn nộp BCTC kiểm toán năm 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; BCTC quý IV/2019; BCTC quý II, III, IV/2020; BCTC quý I/2021; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu sau: BCTC quý I, III/2020; thông tin về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 19/11/2019; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 04/5/2020).

VsetGroup ‘bán chui’ trái phiếu trong gần hai năm, bị phạt nặng 600 triệu đồng

Ngày 30/11/2021, UBCKNN ban hành Quyết định số 814/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Tập đoàn VsetGroup (Địa chỉ trụ sở chính: 107 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) số tiền 600 triệu đồng.

Nguyên nhân do doanh nghiệp chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Từ 01/01/2020 đến 27/10/2021, Công ty cổ phần Tập đoàn VSETGROUP đã thực hiện chào bán trái phiếu của Công ty ra công chúng thông qua phương tiện thông tin đại chúng và cho các nhà đầu tư không xác định nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Chứng khoán năm 2006, khoản 1 Điều 16 Luật Chứng khoán năm 2019).

CTCP Quản lý quỹ PVI bị phạt do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ

Ngày 25/11/2021, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 396/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP quản lý quỹ PVI (tầng 25, tòa nhà PVI, lô VP2 Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) số tiền 60 triệu đồng.

Nguyên nhân do CTCP Quản lý quỹ PVI đã bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Quang Huy

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam