Thêm 8 doanh nghiệp vừa công bố lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền

(Banker.vn) Mới đây, thêm 8 doanh nghiệp đã công bố lịch trả cổ tức, trong đó đáng chú ý có Viglacera (VGC) mới mức tạm ứng cổ tức năm 2022 tỷ lệ 10%.

Thêm 8 doanh nghiệp vừa công bố lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền

Tổng Công ty CP Viglacera (Mã VGC): Ngày 28/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 19/10/2022.

Công ty CP RedstarCera (Mã TRT): Ngày 27/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện là 20/10/2022.

Công ty CP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (Mã HCT): Ngày 30/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 1,5% (1 cổ phần được nhận 150 đồng). Thời gian thực hiện là 20/10/2022.

Công ty CP Xây lắp Thành An 96 (Mã TA9): Ngày 30/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 10,265% (1 cổ phiếu được nhận 1.026,5 đồng). Thời gian thực hiện là 18/10/2022.

Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên (Mã TNW): Ngày 5/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Thời gian thực hiện là 14/10/2022.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4 (Mã HU4): Ngày 6/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện là 26/10/2022.

Công ty CP Cảng Rau Quả (Mã VGP): Ngày 10/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2020 tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Thời gian thực hiện là 20/12/2022.

Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực dầu khí Việt Nam (Mã PPS): Ngày 12/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 9% (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Thời gian thực hiện là 27/10/2022.

Anh Khôi

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán