Thể lệ Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Banker”

(Banker.vn) Cuộc thi nhằm tìm kiếm, lựa chọn những bức ảnh đẹp, chất lượng nhằm tăng cường kho dữ liệu ảnh để phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá ngành Ngân hàng ra toàn xã hội.
the-le-cuoc-thi-anh-3.jpg

TTTCTT

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ