Thanh tra đột xuất bảo hiểm xã hội tại Quảng Nam

(Banker.vn) Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện thanh tra chuyên ngành đột xuất về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Bảo hiểm Xã hội Quảng Nam linh hoạt giải quyết lương hưu, trợ cấp cho người thụ hưởng Quảng Nam: Dùng di sản Bài Chòi dệt “lưới” an sinh xã hội

Theo đó, đợt thanh tra chuyên ngành đột xuất về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian 15 ngày từ 15/8- 31/8/2023.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, cùng với nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, thanh tra đột xuất chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tại các địa phương với mục tiêu khắc phục được tình trạng chậm đóng và chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn. Qua đó, bảo hiểm xã hội địa phương có thêm kinh nghiệm trong việc tổ chức đối thoại, làm việc, vận động các đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Thanh tra đột xuất bảo hiểm xã hội tại Quảng Nam
Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Nam

Báo cáo của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết, tính đến hết tháng 7/2023, toàn tỉnh có 210.754 người, trong đó có 190.975 người tham gia tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đạt 92,87% kế hoạch giao; toàn tỉnh có 19.779 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 74,42% kế hoạch; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 177.158 người, đạt 92,40% kế hoạch giao. Toàn tỉnh có 1.473.435 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 96,55%, tăng 13.833 người so cuối năm 2022, đạt 100,07% kế hoạch giao.

Trong 7 tháng đầu năm 2023, bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời, an toàn cho 35.653 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; 123.335 lượt người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn; bảo hiểm xã hội một lần 11.383 người; 7.766 người hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ học nghề 307 người. Tổng số chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là 1.602,413 tỷ đồng, trong đó chi bảo hiểm xã hội nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo 210,975 tỷ đồng, chi từ nguồn Quỹ Bảo hiểm xã hội là 1.293,307 tỷ đồng, chi bảo hiểm thất nghiệp là 98,131 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, việc đảm bảo quyền lợi cho người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện đồng bộ, kịp thời. Toàn tỉnh Quảng Nam thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 2.050.448 lượt người, khám chữa bệnh ngoại trú 1.853.214 lượt người; khám chữa bệnh nội trú 197.234 lượt người với tổng số tiền chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 960,145 tỷ đồng, trong đó chi phí ngoại trú 358,290 tỷ đồng, chi phí nội trú 601,855 tỷ đồng.

Trong 7 tháng đầu năm 2023, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Nam thu được 2.723,877 tỷ đồng, đạt 52,19% kế hoạch thu Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao, tăng 9,21% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến hết tháng 7/2023 là 303,418 tỷ đồng, chiếm 5,81% số phải thu và tăng 42,746 tỷ đồng so cùng kỳ năm trước.

Tại chương trình làm việc với các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã trao đổi những trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính vì không thực hiện đầy đủ chính sách cho người lao động; người lao động kiện vì đơn vị không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; những bất lợi, khó khăn trong tham gia đấu thầu, ký kết hợp đồng với đối tác, nhất là đối tác nước ngoài… mà doanh nghiệp gặp phải khi không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.

Tham gia hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Tam Kỳ chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đã quán triệt trách nhiệm của đơn vị trong việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và yêu cầu các doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đúng theo quy định.

Chương trình đã thông tin đến các doanh nghiệp một số quy định về trách nhiệm của đơn vị trong việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trích nộp hàng tháng tham gia cho người lao động; quy định về việc tính lãi chậm nộp; trao đổi về một số quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

Các doanh nghiệp cũng đã chia sẻ những khó khăn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhiều doanh nghiệp đi tìm các đơn hàng để đảm bảo nguồn thu cho doanh nghiệp và người lao động. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thống nhất sẽ nộp số tiền chậm đóng trong thời gian sớm nhất theo quy định; các đơn vị chưa tham gia cũng đã nhận thức được trách nhiệm và hứa sẽ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động sau hội nghị.

Bảo Thoa

Theo: Báo Công Thương
    Lãi suất ngân hàng. Cập nhật bởi TC.TTTCTT

    Ngân hàng nào lãi suất cao nhất ?

    Lãi suất 6 tháng cao nhất: -
    Lãi suất 12 tháng cao nhất: -
    Ngân hàng1 tháng6 tháng12 tháng