Tập đoàn Cao su Việt Nam: Cổ đông 0,1% có quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị

(Banker.vn) Cổ đông, nhóm cổ đông chỉ cần sở hữu 0,1% vốn điều lệ của Tập đoàn Cao su Việt Nam có thể đề cử ứng viên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

Tập đoàn Cao su Việt Nam (mã Hose: GVR) có vốn điều lệ 40.000 tỷ đồng. Cổ đông sở hữu 0,1% vốn điều lệ của GVR tương đương với 40 tỷ đồng theo mệnh giá.

Trước đây, Điều lệ công ty của Tập đoàn Cao su Việt Nam quy định cổ đông nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông có thêm một số quyền như đề cử một ứng viên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, kiến nghị nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Việc quy định tỷ lệ 5% này tương ứng với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để sửa đổi Điều lệ công ty. Theo đó, Điều lệ công ty thay đổi tỷ lệ 5% còn 0,1% và nâng tổng số thành viên Hội đồng quản trị từ 7 người lên 9 người, trong đó 1/3 tổng số thành viên phải là thành viên không điều hành để đảm bảo tính độc lập. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty có quyền quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn tỷ lệ 5% quy định trong luật.

Hiện Nhà nước đang sở hữu tỷ lệ 97% vốn điều lệ của Tập đoàn Cao su Việt Nam. Tại thời điểm Nhà nước bán đấu giá cổ phần lần đầu (IPO), Tập đoàn Cao su Việt Nam chưa tìm được nhà đầu tư chiến lược.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2020, Tập đoàn có doanh thu 21.196 tỷ đồng, tăng 9,9% so với doanh thu 19.284 tỷ đồng của năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 951 tỷ đồng tăng 16% so với năm 2019. Đáng chú ý, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh từ 751 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng từ 791 tỷ đồng lên 1.170 tỷ đồng. Thu nhập khác đạt 1.495 tỷ đồng, giảm so với mức 1.923 tỷ đồng của năm 2019.

Trên sàn HOSE, trong 6 tháng gần đây, giá cổ phiếu GVR tăng giá mức 12.000 đồng/cổ phiếu lên 32.000 đồng/cổ phiếu và đang giao dịch quanh ngưỡng 29.000 đồng/cổ phiếu trong phiên ngày 9/3.

Bùi Trang

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)