Tăng trưởng của Bảo Việt (BVH) sẽ chậm lại do lãi suất giảm ảnh hưởng đến lợi nhuận tài chính

(Banker.vn) Mới đây, Công ty CP Chứng khoán Vietcap (VCSC) vừa có báo cáo phân tích và khuyến nghị đối với khả năng tăng trưởng của Tập đoàn Bảo Việt trong nửa cuối năm 2023.

Theo đó, VCSC điều chỉnh giảm 6,1% giá mục tiêu xuống 47.600 đồng/cp và hạ khuyến nghị từ Khả quan xuống Phù hợp đối với Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH). Cụ thể, VCSC giảm giá mục tiêu của BVH chủ yếu do điều chỉnh giảm dự phóng lãi ròng các năm 2023 (4%), 2024 (7,1%) và 2025 (4%), đồng thời điều chỉnh P/B mục tiêu từ 1,8 lần xuống 1,7 lần.

Cùng với đó, VCSC giảm 4% dự báo thu nhập ròng năm 2023 do việc giảm 4,5% dự báo tổng doanh thu phí bảo hiểm, ảnh hưởng nhiều hơn so với mức tăng 3,6% trong lợi nhuận từ hoạt động tài chính.

Tăng trưởng của Bảo Việt (BVH) sẽ chậm lại do lãi suất giảm ảnh hưởng đến lợi nhuận tài chính
Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH).

VCSC cho rằng, Bảo Việt vẫn sẽ duy trì vị thế là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Trong nửa đầu năm 2023, Bảo Việt có thị phần cao nhất về tổng phí bảo hiểm nhân thọ và đứng thứ hai về thị phần phí bảo hiểm phi nhân thọ trong số các công ty bảo hiểm tại Việt Nam.

Tuy nhiên, VCSC giảm dự báo tăng trưởng doanh thu của Bảo Việt do phí bảo hiểm trên toàn hệ thống cải thiện chậm. Cụ thể, phí bảo hiểm toàn hệ thống trong 7 tháng đầu năm 2023 (bao gồm cả nhân thọ và phi nhân thọ) của Bảo Việt đạt 130.000 tỷ đồng, giảm 5,5% so cùng kỳ, thấp hơn dự báo cả năm của VCSC là 272 nghìn tỷ đồng (tăng 8,3% so cùng kỳ) và tương ứng phí bảo hiểm toàn hệ thống vẫn ở mức thấp trong tháng 7.

Cùng với đó, ngành bảo hiểm còn phải trải qua nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế làm giảm nhu cầu về bảo hiểm và niềm tin và nhận thức của công chúng về các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bị suy giảm chủ yếu do các trường hợp vi phạm nguyên tắc bán hàng trong lĩnh vực bảo hiểm gia tăng trong suốt một năm qua.

Bên cạnh đó, Bảo Việt cũng cho biết sẽ không hạ mức phí bảo hiểm và/hoặc tiêu chuẩn thẩm định để bảo vệ thị phần. VCSC cho rằng phí bảo hiểm của Bảo Việt trong nửa cuối năm 2023 có thể thấp hơn kỳ vọng trước đây của VCSC. Do đó, VCSC giảm dự báo tổng phí bảo hiểm trực tiếp năm 2023 của Bảo Việt thêm 4,5%.

Ngoài ra, VCSC tin rằng Bảo Việt vẫn có thể phát triển kinh doanh trong dài hạn nhờ có mạng lưới đại lý lớn nhất Việt Nam và cơ sở khách hàng doanh nghiệp Nhà nước tiềm năng và triển vọng tích cực về tăng trưởng dài hạn của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Chi phí bồi thường cho hợp đồng chấm dứt trước hạn tăng gây áp lực lên lợi nhuận. Mặc dù xu hướng thuận lợi về chi phí dự phòng trong nửa đầu năm 2023 được thúc đẩy bởi tỷ lệ chiết khấu kỹ thuật thấp hơn và phí bảo hiểm nhân thọ mới thấp, chi phí bồi thường cho bảo hiểm nhân thọ đã tăng 42,8% so cùng kỳ do chi phí bồi thường cho các trường hợp chấm dứt hợp đồng trước hạn tăng mạnh.

VCSC cho rằng điều này một phần là do điều kiện kinh tế không thuận lợi ảnh hưởng đến khả năng đóng phí bảo hiểm của khách hàng, khách hàng rút tiền từ giá trị hoàn lại trong tài khoản hợp đồng để đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân và niềm tin của công chúng đối với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ giảm.

Đà tăng mạnh gần đây của thu nhập tài chính sẽ giảm tốc trong nửa cuối năm 2023. VCSC tăng dự báo thu nhập tài chính ròng thêm 3,6% tương ứng với thu nhập lãi cao hơn dự kiến từ tiền gửi có kỳ hạn và trái phiếu trong nửa đầu năm 2023.

Cuối cùng, VCSC cho răng thu nhập lãi từ đầu tư vào nửa cuối năm 2023 sẽ thấp hơn so với nửa đầu năm, chủ yếu do việc cắt giảm lãi suất điều hành trong quý 2/2023.

Nhìn lại hoạt động kinh doanh của Bảo Việt trong 6 tháng đầu năm 2023. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Bảo Việt lỗ gộp 870 tỷ đồng kinh doanh bảo hiểm, trong khi lợi nhuận đầu tư tài chính tăng 33% lên 5.193 tỷ đồng. Vì vậy, lợi nhuận ròng của BVH vẫn tăng 16% lên gần 934 tỷ đồng.

Năm 2023, Bảo Việt thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 1.100 tỷ đồng, tăng 3% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Bảo Việt đã thực hiện được 50% kế hoạch lợi nhuận sau nửa năm.

Tính đến thời điểm 30/06/2023, tổng tài sản của Bảo Việt đạt hơn 220.771 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gấp 3,2 lần, lên hơn 7.054 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản tương đương tiền tăng thêm gần 4.868 tỷ đồng lên mức 6.175 tỷ đồng. Khoản này bao gồm các hợp đồng tiền gửi tại các tổ chức tài chính có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng và được hưởng lãi suất từ 4,7-6%/năm.

Đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn cùng tăng 7% so với thời điểm đầu năm lên hơn 109.191 tỷ đồng và 87.130 tỷ đồng.

Nợ phải trả phần lớn là dự phòng nghiệp vụ dài hạn gần 156.919 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Ngoài ra, BVH có nợ vay ngắn hạn hơn 2.300 tỷ đồng, gấp 2,4 lần, trong khi nợ vay dài hạn giảm 42% xuống còn gần 53 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tính đến thời điểm kết phiên ngày 15/9, hiện thị giá cổ phiếu BVH của Tập đoàn Bảo Việt đang dừng ở mức 44.900 đồng/cp, giảm khoảng 4% so với thời điểm đầu năm.

Doanh thu tài chính tăng vọt, Bảo Việt (BVH) báo lãi ròng tăng trưởng 26%

Quý 2/2023, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Tập đoàn Bảo Việt (BVH) ghi nhận lỗ gộp gần 759 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi ...

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Tổng doanh thu hợp nhất năm 2022 tăng 8,1%

Ngày 30/1/2023, Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh năm 2022 (trước soát xét), theo đó Công ty Mẹ và các đơn ...

Bảo Việt (BVH) chốt ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH) vừa phê duyệt kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với nhiều nội ...

Minh Khôi

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán