Tăng cường kiểm tra đột xuất công tác an toàn kho quỹ

(Banker.vn) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Công văn số 5944/NHNN-PHKQ gửi các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; Sở Giao dịch NHNN và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) về việc tăng cường kiểm tra đột xuất công tác an toàn kho quỹ.

Công văn nêu rõ, thời gian qua, công tác an toàn kho quỹ đã được các đơn vị thực hiện tương đối nghiêm túc bằng các biện pháp phòng chống trộm, cướp, phòng chống lụt bão hiệu quả và kiểm soát giao dịch quản lý kho, quỹ chặt chẽ nên về cơ bản đảm bảo an toàn tài sản. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tài sản, NHNN yêu cầu các đơn vị:

Một là, ngoài thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm kê định kỳ, lãnh đạo NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố cũng như lãnh đạo TCTD cần tăng cường kiểm tra đột xuất công tác an toàn kho quỹ tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc. Trong đó, chú trọng kiểm tra các nội dung có nguy cơ tiềm ẩn rủi ro như: kiểm tra việc quản lý vào, ra kho tiền, gian đệm; việc kiểm kê, đặc biệt là phương pháp kiểm kê; kiểm tra niêm phong bao và tài sản bên trong bao, thùng tiền…; kiểm tra việc bảo quản tài sản trong giờ giao dịch và giờ nghỉ trưa; kiểm tra việc trang bị, lắp đặt, quản lý, vận hành hệ thống thiết bị an toàn; việc trích xuất camera giám sát tại các khu vực giao nhận, kiểm đếm, đóng bao tiền…

Hai là, kiểm tra việc lập và diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy; phương án phòng chống thiên tai, lụt, bão; phương án canh gác, bảo vệ trụ sở; phương án phòng chống đột nhập, trộm cướp, tấn công trụ sở và việc phối hợp với lực lượng bảo vệ trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt quan tâm đối với các trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch của TCTD ở những bị trí có nguy cơ tiềm ẩn rủi ro cao.

Ba là, những tồn tại, sai sót phải có phương án khắc phục ngay và quy trách nhiệm quản lý, trách nhiệm tài sản cụ thể để có biện pháp xử lý kịp thời.

Bốn là, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai, giám sát và tổ chức kiểm tra đột xuất đảm bảo an toàn kho quỹ đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn; tổng hợp báo cáo kết quả trong Báo cáo công tác an toàn kho quỹ năm 2022.

Công văn cũng nêu rõ, NHNN (Cục Phát hành và Kho quỹ, Vụ Kiểm toán nội bộ và các đơn vị liên quan) sẽ kiểm tra đột xuất công tác an toàn kho quỹ tại một số đơn vị và yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tổ chức thực hiện.

Minh Ngọc -

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ