Tân Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội: Sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực

(Banker.vn) Trong quá trình thực hiện cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, lắng nghe ý kiến từ cơ sở để có những giải pháp thực hiện phù hợp, thiết thực, hiệu quả hơn.

Phát biểu nhấn mạnh trên của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hà Nội khóa XV cho thấy những quyết tâm cao nhất của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân TP.Hà Nội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ.

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố khoá XV, tân Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội đề nghị UBND Thành phố, các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết vừa được HĐND Thành phố thông qua. Trong quá trình thực hiện cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, lắng nghe ý kiến từ cơ sở để có những giải pháp thực hiện phù hợp, thiết thực, hiệu quả hơn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hà Nội khóa XV

Theo ông Tuấn, tại kỳ họp, HĐND TP.Hà Nội đã xem xét, thảo luận, đánh giá toàn diện, khách quan những thuận lợi, khó khăn của Thành phố trong năm 2020 và thống nhất nhận định: Năm 2020, vượt lên những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, Đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng, cố gắng vượt bậc, tập trung thực hiện thành công “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa phục hồi tăng trưởng kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Các chỉ tiêu phát triển của năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015- 2020 về cơ bản Thành phố hoàn thành mục tiêu tổng quát, trong đó đạt và vượt 16/22 chỉ tiêu chủ yếu. GRDP của Thành phố năm 2020 ước tăng 3,98% - cao gấp khoảng 1,5 lần mức tăng bình quân chung của cả nước. Tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt gần 280.000 tỷ đồng, bằng 100,2%, tăng 3,5% so với thực hiện năm 2019.

Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh khó khăn với mức tăng trưởng 4,2%; xây dựng nông thôn mới được tiếp tục triển khai tích cực, tỷ lệ xã nông thôn mới đạt 96,3%. Các hoạt động văn hoá, giáo dục được duy trì. An sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được chú trọng, huy động được sự tham gia tích cực của cộng đồng trong công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Quản lý đô thị được đẩy mạnh. Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt…

Chia sẻ về nhiệm vụ năm 2021, Tân Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội cho biết, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Bí thư Thành ủy, với chủ đề năm 2021 của Thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển” HĐND TP đã quyết nghị kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu, chi ngân sách năm 2021 với 22 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 11 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng như: Chủ động phòng, chống dịch, tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế cũng như giải quyết hiệu quả và có chuyển biến rõ rệt những vấn đề dân sinh bức xúc. 

Đặc biệt là tìm tòi, sáng tạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế, chỉ đạo, điều hành quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm, triển khai thực hiện tốt 02 Nghị quyết số 97 và 115 của Quốc hội về "Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị" và "một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội", triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng quy định.

HĐND TP đã thông qua 20 báo cáo, 16 nghị quyết, trong đó có 9 nghị quyết chuyên đề với tỷ lệ thống nhất cao. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để TP sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tạo sự chủ động trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô năm 2021 và các năm tiếp theo. Vì vậy, ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND TP, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ động triển khai tổ chức thực hiện, đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

Đáng chú ý, tại kỳ họp, HĐND đã thực hiện giám sát trực tiếp qua hình thức chất vấn UBND TP và các sở, ngành, địa phương liên quan 02 nhóm vấn đề, đó là: (1) Công tác quản lý, khai thác cát, sỏi lòng sông và quản lý các bến thủy nội địa trên địa bàn Thành phố; (2) Việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP.

Với phương châm theo đến cùng sự việc, phiên chất vấn đã thu hút được nhiều đại biểu tham gia chất vấn tại hội trường. HĐND TP đánh giá cao sự nghiêm túc, trách nhiệm của UBND TP, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã trong trả lời chất vấn, tái chất vấn của đại biểu HĐND TP. 

Qua đó đã gợi mở những vấn đề, các giải pháp để UBND TP, các sở, ngành, quận, huyện tập trung giải quyết hiệu quả các nội dung, theo hướng phân công rõ cơ quan, rõ người chịu trách nhiệm, rõ tiến độ thời gian, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, dứt điểm những điều đã cam kết trước HĐND cũng như cử tri, Nhân dân Thủ đô.

Tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI Nguyễn Ngọc Tuấn

Tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, bước sang năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, đặc biệt với 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Thủ đô 5 năm 2021-2025.

Thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường. HĐND TP đề nghị UBND TP, các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết vừa được HĐND TP thông qua. 

Trong quá trình thực hiện cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, lắng nghe ý kiến từ cơ sở để có những giải pháp thực hiện phù hợp, thiết thực, hiệu quả hơn. Đề nghị các vị đại biểu HĐND TP sau kỳ họp thực hiện việc tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội, kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND Thành phố.

Lan Chi

Theo Người làm báo (link gốc)

Theo: