SZE lợi nhuận tăng trưởng năm thứ tư liên tiếp

(Banker.vn) Công ty cổ phần (CTCP) Môi trường Sonadezi (mã Upcom SZE) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2020 (chưa kiểm toán).

Theo đó, tiền và tương đương tiền tại thời điểm ngày 31/12/2020 là 92,9 tỷ đồng, tăng 72% so với đầu năm, khoản phải thu ngắn hạn khách hàng là 84,8 tỷ đồng, giảm 18,3% so với đầu năm, chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 132,3 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 355,5 tỷ đồng.

Doanh thu quý IV/2020 đạt 122,4 tỷ đồng, tăng 20% so với mức 101,7 tỷ đồng của quý IV/2019 trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp quý IV/2020 là 7,5 tỷ đồng, xấp xỉ so với quý IV/2019. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 8,5 tỷ đồng, đồng tăng nhẹ so với quý IV/2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 5,8 tỷ đồng, giảm 15% so với quý IV/2019.

Lũy kế cả năm 2020, SZE đạt doanh thu 391,3 tỷ đồng, tăng 7,2% so với năm ngoái, lợi nhuận sau thuế 2020 đạt 35,15 tỷ đồng, tăng 11,5% so với con số 31,5 tỷ đồng của năm 2019. Đây là năm thứ 4 liên tiếp SZE có doanh thu và lợi nhuận cùng tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước.

SZE là công ty dịch vụ môi trường đô thị lớn ở Việt Nam, vốn điều lệ 300 tỷ đồng, cổ đông chi phối chiếm 64% là Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp Sonadezi (mã SNZ). Ngoài ra, SZE có cổ đông chiến lược là CTCP đầu tư xây dựng BMT. SZE hoạt động trong các lĩnh vực vệ sinh công nghiệp, thu gom vận chuyển và xử lý chất thải, duy tu bảo dưỡng mương cống thoát nước, chăm sóc công viên cây xanh; thi công các công trình điện chiếu sáng, điện trang trí, dịch vụ tang lễ, quản lý nghĩa trang...

Được biết, Dự án khu xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp 21,7ha tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai (bắt đầu thực hiện từ năm 2013) về cơ bản hoàn thành và quý IV/2020 đã bắt đầu đưa Nhà máy Compost vào hoạt động thử nghiệm. SZE nắm trong tay hàng triệu mét đất có vị trí đẹp ở TP. Biên Hòa như: 6.091 m2 ở 12 Huỳnh Văn Nghệ, 4.800 m2 ở Văn phòng xí nghiệp môi trường Biên Hòa tại phường Thống Nhất; 3.074 m2 ở Văn phòng xí nghiệp môi trường Vĩnh Cửu ở thị trấn Vĩnh Cửu, 20.382 m2 ở văn phòng đội cây xanh hoa kiểng tại Phường Trảng Dài; 152.500 m2 ở phân xưởng xử lý chất thải tại phường Trảng Dài, 55.678 m2 ở phường Tân Biên…

Bùi Trang

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: