Sửa đổi Giấy phép của Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

(Banker.vn) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 20/QĐ-NHNN về việc sửa đổi Giấy phép của Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên HSBC (Việt Nam).

Theo đó, Thống đốc chấp thuận sửa đổi nội dung liên quan địa chỉ trụ sở chính ghi tại Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài số 235/GP-NHNN ngày 08/9/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) như sau: Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) có trụ sở chính tại tầng 1, 2, 6 Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) có trách nhiệm đảm bảo trụ sở chính đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 23 Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của TCTD nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 của Thông tư số 28/2018/TT-NHNN ngày 30/11/2018);

Thực hiện các thủ tục đăng ký, công bố nội dung thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các TCTD số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài số 235/GP-NHNN ngày 8/9/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam).

PV

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: