Sớm vượt 95% kế hoạch lợi nhuận, Thủy điện A Vương tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 tỷ lệ 25%

(Banker.vn) Công ty CP Thuỷ điện A Vương (UPCoM: AVC) đã thông báo ngày 22/8 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2023.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 25% (tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.500 đồng), thời gian thanh toán vào ngày 31/8. Như vậy, với hơn 75,05 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Thuỷ điện A Vương sẽ chi khoảng 187,6 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Được biết, hiện tại Tổng công ty Phát điện 2 (Genco2, UPCoM: GE2) là công ty mẹ sở hữu 87,45% vốn điều lệ của Thủy điện A Vương. Theo đó, Genco2 dự tính sẽ nhận về khoảng 164 tỷ đồng cổ tức đợt này.

Sớm vượt 95% kế hoạch lợi nhuận, Thủy điện A Vương tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 tỷ lệ 25%
6 tháng đầu năm 2023, Thủy điện A Vương đã hoàn thành và vượt 95% kế hoạch lợi nhuận được giao cho cả năm.

Được biết, dự án Thuỷ điện A Vương có tổng vốn đầu tư trên 3.800 tỷ đồng, khởi công xây dựng tháng 8/2003, phát điện tổ máy 1 ngày 11/10/2008 và phát điện tổ máy 2 vào ngày 28/12/2008. Nhà máy thuỷ điên A Vương có tổng công suất 210 MW gồm 2 tổ máy, điện lượng bình quân hàng năm là 737,35 triệu KWh.

Về tình hình kinh doanh của Thủy điện A Vương, trong quý 2/2023, Thủy điện A Vương ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 131,8 tỷ đồng, giảm 49,6% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ sụt giảm gần 60% còn 78,6 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 19,6 tỷ đồng, tăng 161% so với cùng kỳ năm 2022. Chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 9,65 tỷ đồng, tăng khoảng 2 tỷ đồng, tương đương tăng 27% so với quý 2/2022. Kết quả, Thủy điện A Vương ghi nhận lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 88,8 tỷ đồng, giảm 54,4% so với cùng kỳ năm trước là 194,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 77,4 tỷ đồng, giảm 97,1 tỷ đồng, tương đương giảm 55,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Thủy điện A Vương ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 380,4 tỷ đồng, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 261,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 14,6% và 14,3% so với lũy kế 6 tháng đầu năm 2022.

Năm 2023, Thủy điện A Vương thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tổng doanh thu 521,1 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 133,3 tỷ đồng, giảm lần lượt 97% và 378% so với thực hiện năm 2022. Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ tối thiểu 35% vốn điều lệ. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Thủy điện A Vương đã hoàn thành và vượt 95% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Tại ngày 30/6/2023, Thủy điện A Vương ghi nhận tổng cộng tài sản là 1.910,5 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với số tại ngày đầu năm. Trữ tiền ở mức 552,4 tỷ đồng, giảm nhẹ hơn 6% so với số tại ngày đầu năm. Tổng nợ phải trả giảm 58,3% còn 53,7 tỷ đồng, trong đó, toàn bộ là nợ ngắn hạn. Hàng tồn kho tại ngày cuối quý II/2023 là 14,6 tỷ đồng, tăng nhẹ không đáng kể so với số đầu năm là 14,2 tỷ đồng.

Trên thi trường chứng khoán, tính đến thời điểm 9h10 ngày 21/8, cổ phiếu AVC của Thủy điện A Vương đang giao dịch ở mức 54.000 đồng/cp, tăng 40% so với thời điểm đầu năm (38.500 đồng/cp).

Doanh nghiệp thủy điện miền Bắc, Trung và Tây Nguyên lãi quý IV tăng mạnh nhờ mưa nhiều

Nhờ lưu lượng nước về nhiều làm sản lượng điện tăng cao, nhiều doanh nghiệp thủy điện TBC, ND2, AVC,… báo cáo lợi nhuận quý ...

Lãi lớn năm 2021, Thuỷ điện A Vương (AVC) vẫn "rén" khi lên kế hoạch kinh doanh 2022

Dù lãi lớn năm 2021 nhưng năm 2022 Thủy điện A Vương (AVC) vẫn dè dặt đặt mục tiêu kinh doanh thấp với tổng doanh ...

Thủy điện A Vương (AVC) - công ty con của EVNGenco2 vượt 250% kế hoạch lợi nhuận cả năm

Lũy kế 9 tháng đầu năm, nhà máy thủy điện này ghi nhận 745 tỷ đồng doanh thu, và 454 tỷ đồng lợi nhuận sau ...

Minh Khang (T/H)

  Theo: Kinh Tế Chứng Khoán
  Lãi suất ngân hàng. Cập nhật bởi TC.TTTCTT

  Ngân hàng nào lãi suất cao nhất ?

  Lãi suất 6 tháng cao nhất: -
  Lãi suất 12 tháng cao nhất: -
  Ngân hàng1 tháng6 tháng12 tháng