Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai phải nộp khắc phục hơn 6,3 tỷ đồng do chi sai quy định

(Banker.vn) Thanh tra tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Nội vụ tỉnh này nộp khắc phục số tiền 6,3 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước do chi sai quy định.
Kiện toàn các vị trí quan trọng ở Quốc hội, Chính phủ và nhiều địa phương Cảm xúc bất ngờ khi ông Thích Minh Tuệ nhận căn cước công dân tại Gia Lai Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai bị thi hành kỷ luật cảnh cáo

Ngày 12/6, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết, UBND tỉnh đã triển khai các kiến nghị của cơ quan này trong kết luận thanh tra tài chính tại Sở Nội vụ. Cụ thể, qua thanh tra từ năm 2015 đến 2023, Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện Sở Nội vụ đã chi sai quy định tổng số tiền hơn 10,8 tỷ đồng.

Trong đó, Sở Nội vụ chi thanh toán một số nhiệm vụ chi không đúng quy định; chi sai trong công tác chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến công chức, viên chức và quyết toán sai kinh phí dự án gói thầu hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính với số tiền hơn 963 triệu đồng.

Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai phải nộp khắc phục hơn 6,3 tỷ đồng do chi sai quy định
Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai. (Ảnh: CTV)

Đồng thời, Ban Tôn giáo tỉnh (thuộc Sở Nội vụ) dùng kinh phí không tự chủ để tự ý chi cho các nội dung chi, mức chi không có trong quy định của Nhà nước, gây thất thoát cho ngân sách với tổng số tiền hơn 8,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, việc giao dự toán, thông báo dự toán chi tiết thu, chi ngân sách, phê duyệt quyết toán nguồn kinh phí cho công tác tôn giáo cho Ban Tôn giáo tỉnh khi chưa được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua theo quy định với số tiền 1,49 tỷ đồng, cấp kinh phí chi cho một số nội dung không có quy định của Nhà nước. Trách nhiệm chính thuộc về lãnh đạo Sở Tài chính qua các thời kỳ (từ năm 2015 – 2023) trong việc tham mưu UBND tỉnh giao dự toán; trong việc thông báo dự toán chi tiết thu, chi ngân sách hàng năm; Lãnh đạo Sở Nội vụ trong việc phê duyệt quyết toán đối với đơn vị dự toán cấp 2 cho Ban Tôn giáo tỉnh trong nhiều năm nhưng không được phát hiện kịp thời làm thất thoát ngân sách.

Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan tại Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai.

Đồng thời, yêu cầu trưởng Ban Tôn giáo và các cá nhân có liên quan nộp lại số tiền sai phạm 8,35 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, cùng với đó là thu hồi, nộp lại số tiền 963 triệu đồng chi sai tại Sở Nội vụ. Riêng khoản tiền 1,49 tỷ đồng, Thanh tra tỉnh không kiến nghị thu hồi sau khi xem xét tình hình thực tế tại địa phương trong công tác tôn giáo.

Đến ngày 7/6, Thanh tra tỉnh Gia Lai mới ban hành 2 quyết định thu hồi tổng số tiền hơn 6,3 tỷ đồng từ Sở Nội vụ do những sai phạm trong quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định thu hồi hơn 5,3 tỷ đồng từ Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ. Theo kết luận thanh tra, Ban Tôn giáo đã sử dụng kinh phí cấp cho công tác tôn giáo để tự đặt ra các khoản chi không theo quy định, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 8,3 tỷ đồng từ năm 2015-2023.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu thu hồi 963 triệu đồng khác từ Sở Nội vụ. Trong đó, 101 triệu đồng chi sai trong công tác chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến công chức, viên chức và 863 triệu đồng chi sai trong gói thầu hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính.

Lê Sơn

Theo: Báo Công Thương