Sau kiểm toán, Xi măng La Hiên lãi ròng thêm 11%

(Banker.vn) Sau khi kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty cổ phần Xi măng La Hiên (mã HNX: CLH) tăng thêm 11%, lên 46 tỷ đồng so với trước kiểm toán.

Sau kiểm toán, Xi măng La Hiên lãi ròng thêm 11%

Theo báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất kiểm toán năm 2020 vừa công bố, năm 2020, Xi măng La Hiên đạt doanh thu 712 tỷ đồng tăng nhẹ so với mức 689 tỷ đồng năm 2019. Chi phí tài chính giảm từ 7,5 tỷ đồng còn 4,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 45,8 tỷ đồng, tăng 20% so với mức 38 tỷ đồng năm trước. EPS tăng từ 3.829 đồng/cổ phiếu năm 2019 lên 4.234 đồng/cổ phiếu.

Được biết, năm 2019, Xi măng La Hiên trả cổ tức 40% trong đó 20% bằng cổ phiếu và 20% tiền mặt. Tháng 12/2020, Xi măng La Hiên đã tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty có vốn điều lệ 120 tỷ đồng.

Được biết, năm 2020, công ty đã thực hiện 3 hạng mục sửa chữa tài sản cố định cấp trung đại tu gồm lọc bụi tĩnh điện (Q139), lọc bụi tĩnh điện (LE04), tháp trao đổi nhiệt 5 cấp kèm lò (LF12). Tổng giá trị là 7,7 tỷ đồng. Trước kiểm toán, công ty hạch toán hết vào chi phí sản xuất kinh doanh, nhưng trong BCTC sau kiểm toán chuyển sang phân bổ theo kế hoạch và thời gian dự kiến sử dụng của tài sản nên đã giảm chi phí và tăng lợi nhuận trong năm.

Lợi nhuận tăng là do công ty giảm được chi phí tài chính (giảm 45%) và đặc biệt nhận được chính sách hỗ trợ của Chính phủ về giảm giá tiền điện do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bên cạnh đó, việc giãn cách xã hội trong thời gian dịch cũng giúp công ty cơ cấu chủng loại sản phẩm tiêu thụ và vùng thị trường có lợi.

Hết năm 2020, tổng tài sản của công ty ghi nhận hơn 306 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng mạnh 76%, lên hơn 22 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tăng.

Nợ phải trả tại thời điểm này giảm 13% so với đầu năm, xuống còn 117 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn gần 89 tỷ đồng, giảm 31% và nợ dài hạn hơn 28,5 tỷ đồng, gấp 4,8 lần đầu năm.

Giá cổ phiếu CLH tăng liên tục trong năm 2020 và lập đỉnh tại 21.300 đồng/cổ phiếu ( ngày 22/12/2020). Sau đó, giá điều chỉnh và hiện đang giao dịch ở vùng 20.000 đồng/ cổ phiếu.

Bùi Trang

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)